Holos masseur – zomeropleiding (4,5 maand)

Startdata: 

Op dit moment geen data beschikbaar.

Je wilt als holistisch masseur zo snel mogelijk aan de slag met een eigen praktijk, in sauna’s of gezondheidscentra. Omdat je je eigen ontwikkeling serieus neemt en het feit dat je in dit vak met het lichaam van een ander aan het werk bent, wil je een gedegen, erkende opleiding volgen. Een holistische opleiding waarin je met aandacht leert masseren (zowel klassiek als energetisch), waarin je leert wat aanraking met jou en de ander doet, wat het in beweging zet en wie jij als masseur bent. En een opleiding waarin medische basiskennis een belangrijk onderdeel is. Want je wilt weten wanneer je wel en niet kunt masseren en wanneer je door moet verwijzen.

Holos Academie biedt deze opleiding al jarenlang aan en sinds 2021 ook in een verkorte variant. Wil jij nu die switch maken waar je al een tijd van droomt? Heb je in de zomer van 2023 ruimte en tijd of biedt jouw werkgever je misschien de kans om een nieuwe carrière te verkennen? En wil je je helemaal onderdompelen in het prachtige vak van masseur? Meld je dan aan voor de zomeropleiding Holos masseur – intensief:

• Binnen 4 maanden doe je praktijkexamen
• Elke week 2 à 3 opleidingsdagen bij Holos Academie in Utrecht (ma, wo, do)
Theorielessen (medische basiskennis en holistische geneeskunde) online
• Minimaal 12 uur thuisstudie (inclusief masseren) per week
• Zelfde curriculum en diploma als de opleiding tot masseur – regulier (14 maanden)

Lees hier het artikel met oud-student Monique

Meer weten over het reguliere opleidingsprogramma van 14 maanden? Lees hier verder.

Leerplan

De opleiding tot Holos masseur komt overeen met de propedeusefase van de opleiding tot Holos Massagetherapeut. Na afronding van de opleiding tot Holos masseur kan je er voor kiezen om door te studeren tot Holos massagetherapeut. Daarvoor heb je alle vakken op hbo-niveau gevolgd.

Je hebt 2 à 3 lesdagen per week. Een lesdag duurt 6 lesuren (van 10:15 – 17:15 uur; met 1 uur pauze). De lesdagen van de verkorte opleiding zijn op maandag, woensdag en/of donderdag. De opleiding is gelijk aan de 1e leergang van de vierjarige opleiding tot Holos massagetherapeut. Praktijk en theorielessen wisselen elkaar zo veel mogelijk af.

 

Leergang 1

Aantal lesdagen: 43
Aantal contacturen: 258

Inleiding
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 8
Klassieke massage
Aantal lesdagen: 12
Aantal contacturen: 70
Totaal EC’s: 25

Klassieke massage is een massagevorm die ook aan fysiotherapeuten en sportmasseurs op hun opleiding wordt aangeboden. Het is een massagevorm die het meest volledig is beschreven wat betreft massagehandgrepen, techniek, opbouw, uitgangshouding, tempo en richting per lichaamsdeel. Klassieke massage leert de student om een kwalitatief en technisch goed uitgevoerde massage te geven. Ook de triggerpoints komen tijdens de klassieke massage aan de orde. Deze lessen bevatten daarnaast het onderdeel anatomie, waaronder spierenleer met Latijnse benamingen. Als laatste komen de medische aspecten aan de orde, evenals de mogelijke gevolgen van massage, de indicaties en de contra-indicaties.

Energetische massage
Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 11

In deze lessen leer je de specifieke handgrepen en wijze van masseren die horen bij een energetische massage. De nadruk ligt hierbij op het respectvol en zorgvuldig aanraken. Het gaat om contact maken en het in contact zijn. Je leert te vertrouwen op jouw intuïtieve kwaliteiten en ontwikkelt bereidheid tot zelfonderzoek.

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 25
Totaal EC’s:6

Tijdens de eerste leergang worden de voornaamste aspecten van het menselijk lichaam behandeld. Alle voor een masseur relevante facetten van het menselijk lichaam (anatomie) komen tijdens de lesdagen met hele heldere uitleg voorbij.

In de eerste plaats leren de studenten cellen en weefsels kennen. Daarna volgen het bewegingsstelsel, de huid en hormonen. Verder in het jaar komen de grenzen van het vakgebied en rode vlaggen aan de orde. In de lessen wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat een masseur in de praktijk tegenkomt.

Om een diploma Medische Basiskennis van CPION te ontvangen, dienen aanvullend op de vakken uit het eerste jaar nog vijf vakken gevolgd te worden uit de opleiding tot massagetherapeut. Dat betreft de vakken Medische Basiskennis (leergang 2 + 3), psychopathologie (leergang 2), organisatie gezondheidszorg (leergang 4) en medische ethiek (leergang 4) en onderzoeksvaardigheden & soffos (leergang 4).

Inleiding Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 15
Totaal EC’s: 4

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. In deze inleiding behandelen we de thema’s skelet, huid, hormonen, menstruatie en het effect van ons denken.

Persoonlijke ontwikkeling
Aantal lesdagen: 7
Aantal contacturen: 42
Totaal EC’s: 11

Een Holos massage is altijd gericht op bewustwording bij de cliënt van zijn lichaam en de bijbehorende gevoelens, gedachtes en emoties. Het spreekt dan ook vanzelf dat de toekomstige masseur vertrouwd raakt met wat er in hem speelt. In de lessen komen verschillende thema’s aan de orde. Wat zijn de thema’s van mijn leven? Wat is mijn zelfbeeld? Wat zijn mijn overtuigingen en hoe beïnvloeden ze mijn gedrag? Wat zijn mijn verlangens en behoeften en waar zit mijn weerstand? Je leert vanuit een accepterende houding gedachten, gevoelens en emoties te observeren. Vanuit deze grondhouding is het ook mogelijk om een cliënt uit te nodigen naar zichzelf te kijken.

Praktijkvoering
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 3

Na het behalen van het diploma Holos masseur kun je een eigen praktijk starten. Als professioneel masseur kom je voor een aantal zakelijke en praktische vraagstukken te staan. Hoe vind ik mijn weg op de arbeidsmarkt? Hoeveel mag ik voor mijn massages vragen? Hoe zit het met de belastingen? Welke eisen worden er gesteld aan een praktijkruimte? Wat vermeld ik in mijn folder? Op deze vragen wordt in deze les antwoord gegeven.

Practicum
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC: 1

Het practicum is een voorbereiding op het examen aan het einde van de eerste leergang. In drietallen oefent de student het in-take gesprek, de massage en het eindgesprek. De docent observeert en geeft feed-back.

Examen
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 3

Totaal EC’s: 0,1

Ter afsluiting van jaar 1 laat de student middels een praktijktoets zien dat hij de aangeleerde massagetechnieken beheerst en op het passende niveau een intakegesprek en een afrondingsgesprek kan voeren. Hiermee toont de student aan dat hij kan starten als Holos masseur in de beroepspraktijk.

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen

Toetsing

Voor het examen geef je, onder toezicht van een examinator, een massagebehandeling aan een onbekende cliënt. Deze sessie wordt vervolgens uitvoerig nabesproken. De kennis en theoretische achtergrond van de massages en spieren worden afgesloten met twee schriftelijke theorietoetsen. Deze worden halverwege en aan het einde van het studiejaar afgenomen. Voor het vak persoonlijke ontwikkeling schrijf je een verslag. Medische basiskennis wordt getoetst door middel van dagtoetsen aan het einde van iedere lesdag. Daarnaast wordt er aan het einde van deze module ook nog een algemene eindtoets afgenomen.

Je mag kosteloos éénmaal herexamen doen. Als dit niet wordt gehaald, moet eerst tegen betaling een deel van de opleiding opnieuw worden gevolgd om vervolgens nog een laatste examenmogelijkheid te krijgen.

Toelatingscriteria

Het is van groot belang dat je je voldoende informeert alvorens je als student bij Holos op te geven. Je kunt dit doen door naar de voorlichtingsdag te komen of door een introductieweekend te volgen. Ben je niet in de gelegenheid op deze dag aanwezig te zijn, dan kan je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Dit is niet verplicht, maar uitsluitend als je het nodig vindt. Je kan daarin jouw persoonlijke vragen stellen en jouw verwachtingen uitspreken. Samen kijken we dan of Holos voor jou de goede keuze is.

De uitgangspunten zijn:

 • Een havo of mbo opleiding is gewenst
 • Levenservaring is belangrijker dan vooropleiding
 • Je kan je vinden in de visie en aanpak van Holos

Beroepsperspectief

Uiteraard kan Holos geen werkgarantie geven. Uit ervaring weten we dat veel studenten tijdens de opleiding al hun eerste stappen zetten in het werkveld als masseur. Ook merken we op dat de vraag naar goede masseurs vanuit verschillende sectoren toe neemt. Na het behalen van jouw diploma Holos masseur kan je professioneel aan de slag bij kuuroorden, sauna’s, gezondheidscentra of start je jouw eigen praktijk.

Voor afgestudeerde Holos masseurs biedt Holos Academie een nascholingsprogramma aan. Deze nascholingsdagen zijn bedoeld als aanvulling op de opleiding. Op deze wijze kan je jouw kennis aanvullen en verdiepen. Daarnaast vormen de nascholingsdagen een inspiratiebron en kan je wat je hebt geleerd direct in jouw eigen praktijk toepassen. Holos masseurs kunnen zich aansluiten bij het Holos Netwerk. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten van een behandeling door een Holos masseur niet.

Syllabi en literatuur

De syllabi worden op de eerste lesdag van elke leergang uitgereikt.
De kosten zijn bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte en aanbevolen literatuur worden tijdens de eerste les met de betreffende docent besproken.

Vrijstelling

Holos biedt vrijstelling voor het vak medische basiskennis (5 lesdagen) in de eerste leergang, indien je al een opleiding op hbo-niveau hebben gevolgd inclusief medische basiskennis.

 

Voor de volgende vooropleiding is dit van toepassing:

^
Manuele Therapie
^
Oefentherapie Cesar
^
Oefentherapie Mensendieck
^
Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
^
Fysiotherapie
^
Verpleegkunde
^
Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg
^
CPION-geaccrediteerde opleiding
^
Ergotherapie
^
Logopedie
^
Palliatieve zorg
^
Verloskunde
^
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
^
Huidtherapie
^
Voeding en Diëtetiek
Omdat de ervaring leert dat sommige studenten toch de lessen willen volgen bieden we de keuze uit de volgende opties:

 1. Je volgt wel de lessen, maar bent vrijgesteld van het tentamen en examen. Er is geen reductie op het lesgeld van toepassing;
 2. Je volgt geen lessen en bent vrijgesteld voor het tentamen en examen. Je ontvangt een reductie op het lesgeld van € 350,-.

Graag horen wij bij inschrijving of er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling. In dat geval ontvangen wij graag een kopie van het diploma en de cijferlijst.

Veelgestelde vragen

Wat is de studiebelasting?
Voor de opleiding tot Massagetherapeut is de studiebelasting ongeveer 10 tot 12 uur per week. Dit is inclusief het oefenen met en op studenten.

Daarnaast wordt van de toekomstige therapeuten verwacht dat zij beginnen met het vormen van een eigen cliëntenkring. In het tweede jaar is de student ook verplicht drie massages bij een afgestudeerde Holos massagetherapeut te ondergaan.

Is persoonlijke ontwikkeling bij Holos belangrijk?
Holos hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele student. Het streven van Holos is om elke student op zijn eigen wijze in staat te stellen meer zichzelf te worden. Immers daardoor ontstaat de specifieke eigenheid die nodig is om als massagetherapeut te kunnen werken met cliënten. Therapeutische kwaliteiten en intuïtieve vermogens ontstaan niet alleen door het verwerven van kennis, maar vooral door open te staan voor eigen ervaring en beleving. In alle lessen wordt aandacht geschonken aan het groeiproces van iedere student. Holos zorgt gedurende de gehele opleiding voor ondersteuning en begeleiding.
Hoe groot zijn de groepen tijdens de opleiding?

Zolang Holos het Corona protocol volgt hanteren wij kleinere groepen. 

De groepen bestaan uit minimaal twaalf en maximaal zestien personen. Vrouwen zijn in de meerderheid, maar het percentage mannelijke studenten groeit gestaag. Ongeveer een kwart is nu man. De studenten hebben verschillende achtergronden, ervaringen en opleidingsniveaus. De leeftijd loopt van 21 tot boven de 60 jaar.

Kan ik vrijstelling krijgen van bepaalde vakken?
Voor sommige studenten is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor bepaalde vakken door eerder gevolgde opleiding(en) en/of werkervaring. Wij spreken in dat geval van een ’tailormade´programma.
Kan ik een vergoeding krijgen voor deze opleiding?

Voor onze opleiding tot masseur is het STAP budget beschikbaar (scholingsvergoeding van €1000,- per jaar). Je kunt het STAP-budget één keer per jaar aanvragen. Een belangrijk voorwaarde is dat je 4 weken tot 3 maanden na de aanvraag van het STAP budget start met de opleiding. Er zijn vijf momenten per jaar dat het budget beschikbaar wordt gesteld

Daarnaast heeft de Holos Academie een goede relatie met het UWV WERK-bedrijf en andere re-ïntegratiebedrijven betreffende re-ïntegratie en omscholingstrajecten. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten hun opleiding vergoed gekregen. Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, neem dan contact op met een werkcoach van het UWV of re-ïntegratiebedrijf in jouw regio.

Waar vinden de lessen plaats?

Holos Academie is gevestigd in Het Holos Huis te Utrecht en bevindt zich aan de Nachtegaalstraat 31. Bekijk hier onze routebeschijving.

Kosten en betaling

De opleiding Holos masseur is gelijk aan de eerste leergang van de Holos therapeutenopleiding.

  prijzen
Studiegeld 43 lesdagen / 258 uur € 3.795,-
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld is eenmalig   € 50,-

 

Het studiegeld is inclusief alle syllabi die door de academie worden uitgegeven, het examen en eventueel een herexamen. Niet inbegrepen is het boekengeld van ongeveer € 120,-. Holos is ingeschreven bij het CRKBO, waardoor het studiegeld is vrijgesteld van BTW.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze opleiding te financieren. Via je werkgever in een loopbaantraject of via het UWV (Holos is erkend door het UWV-werkbedrijf betreffende re-integratie- en omscholingstrajecten). Als je het zelf financiert kun je je aanmelden voor het STAP-budget. Hiermee ontvang je 1000,- korting op je opleiding.

Er is een mogelijkheid om het studiegeld in twee termijnen te betalen. Hiervoor berekenen wij € 60,00 administratiekosten. Meer informatie vraag je aan via het secretariaat.

Het inschrijfgeld en het studiegeld (eventueel eerste termijn) dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN NL23 INGB 000 570 7862  t.n.v. Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht.

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang.

Graag ontvangen bij het inschrijfformulier: 

 • Het inschrijfgeld van € 50,-
 • Een pasfoto

Als aan deze voorwaarden is voldaan, ontvang je een bevestigingsbrief, een lesrooster en een factuur.

Op de eerste lesdag ontvang je de informatiegids van Holos die je wegwijs maakt in de organisatie en de reglementen.

Ik schrijf mij in voor Holos masseur – zomeropleiding (4,5 maand)

 

  Upload een pasfoto van jezelf

  Ik schrijf mij in voor:

  Hoe ben je met onze opleiding contact gekomen?

  Meld mij aan voor de Holos nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen