Blog

Bob Rolvink

Bob Rolvink

Founder Holos Academie

'Holos massagetherapeuten harder nodig dan ooit'

Bob Rolvink, oprichter van Holos Academie, ziet dat ontwikkelingen in de huidige maatschappij om (veel) meer Holos massagetherapeuten vragen. Holos massagetherapeuten hebben iets te bieden dat hard nodig is, namelijk begeleiding in de bewustwording van de wijsheid van je lichaam.

Bob: “Er is nu meer ruimte voor massagetherapeuten omdat je ziet dat iedereen op zoek gaat naar preventieve zorg. Die beweging is al een aantal jaar zichtbaar in de aandacht voor leefstijl, voeding, beweging, balans werk/ privé, etc. Maar de laatste tijd heeft ook de politiek meer aandacht voor preventieve zorg. En dat heeft natuurlijk te maken de vergrijzing, de duurder wordende zorg en toename van wetenschappelijke publicaties over het kunnen voorkomen of vertragen van ziekten.

Ik zie daar voor ons massagetherapeuten een prachtige opening. Wachtlijsten voor psychiaters en psychologen lopen over. En, zonder het nut en de noodzaak van deze mensen te willen ontkennen, denk ik dat een massagetherapeut veel kan betekenen in de eerstelijns hulpverlening. Een massagetherapeut, opgeleid volgens onze visie, lost niet op, neemt de klacht niet weg, maar begeleid de cliënt in de bewustwording van de mogelijke achtergrond van een klacht. Op basis daarvan kan de cliënt eigen bewuste keuzes maken over mogelijke aanpassingen in zijn leven en leefstijl. Politiek gezien is dit interessant omdat dit latere zorgkosten kan voorkomen of verminderen. Maar het past ook bij de ontwikkeling van de mondiger wordende mens. We willen zelf aan het roer staan, zelf beslissen over ons lichaam, zelf de regie nemen. Een ‘simpele’ aanraking van het lichaam door een goed opgeleide massagetherapeut die jou uitnodigt bewust te worden, kan hierin zo veel richting geven. En alleen al de aanraking zelf kan, in onze steeds individualistischer worden maatschappij, zo helend zijn. Huidhonger noemen ze dat tegenwoordig.

Het inzicht is niet nieuw. Ruim 30 jaar geleden al zag ik dat begeleiding bij lichaamsbewustwording met behulp van aanraking grote kracht bezat. Ik ben dan ook erg trots op de vele massagetherapeuten die we in die afgelopen jaren hebben mogen opleiden. En op de prachtige bloeiende praktijken. En tegelijk zie ik een grotere nood aan ‘ons’ dan ooit.”