Opleiding tot masseur

Startdata: 

25 september 2024  |  7 oktober 2024

Opleiding tot Holos Masseur

 EARLY BIRD KORTING: Schrijf je vóór 15 juli in voor de groep die op woensdag 25 september of maandag 7 oktober start en ontvang € 195,- korting op het lesgeld.

Wil je van masseren jouw beroep maken? Dan biedt de Holos Academie daarvoor de juiste, holistische opleiding. In veertien maanden leer je op een gedegen manier het massagevak. De Holos masseur opleiding is een eenjarige beroepsopleiding op hbo-niveau die in deeltijd wordt aangeboden. Eén vaste dag per week volg je lessen.

Tijdens de praktijklessen worden de technieken van de Klassieke en Energetische massage behandeld. Je maakt kennis met de visie van Holos en je krijgt een solide basis op het gebied van anatomie en fysiologie. Een aanzienlijk deel van de lesdagen wordt besteed aan de persoonlijke ontwikkeling die Holos voor een masseur belangrijk acht. Aan het einde van de opleiding worden ook de zakelijke aspecten behandeld.

Na het behalen van het examen ontvang je het diploma Holos masseur. Je bent dan in staat om op een verantwoorde wijze te masseren, waarbij je jouw grenzen kent en doorverwijst wanneer dat nodig is. Je kunt professioneel aan de slag in sauna’s, gezondheidscentra, kuurcentra of je eigen praktijk opzetten.

Lesdagen/startdatum opleiding:

 • Woensdag 25 september 2024
 • Maandag 7 oktober 2024

De weekdag waarop je opleiding start, is de weekdag waarop je de rest van de 14 maanden les zult hebben. Begint je opleiding op woensdag? Dan is woensdag de vaste lesdag van jouw groep.

Wil je graag kennis maken tijdens een open dag? Of tijdens een van onze weekendcursus introductie masseren? Schrijf je dan in via onze website.

Je kunt ook langskomen tijdens onze inloopuren op woensdagen tussen 14.oou – 16.00u. Je kunt dan zonder afspraak bij ons aanbellen, sfeer proeven en je vragen stellen aan ons team.

Leerplan Holos masseur opleiding

De opleiding tot Holos masseur komt overeen met de propedeusefase van de opleiding tot Holos Massagetherapeut. Na afronding van de opleiding tot Holos masseur kan je er voor kiezen om door te studeren tot Holos massagetherapeut. Daarvoor heb je alle vakken op hbo-niveau gevolgd.

Je hebt één lesdag per week. Deze duurt zes lesuren en worden op een vaste dag in de week gegeven.

De opleiding is gelijk aan de 1e leergang van de vierjarige opleiding tot Holos massagetherapeut. Praktijk en theorielessen wisselen elkaar zo veel mogelijk af.

Leergang 1

Aantal lesdagen: 43
Aantal contacturen: 258

Inleiding
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 8
Klassieke massage
Aantal lesdagen: 12
Aantal contacturen: 70
Totaal EC’s: 25

Klassieke massage is een massagevorm die ook aan fysiotherapeuten en sportmasseurs op hun opleiding wordt aangeboden. Het is een massagevorm die het meest volledig is beschreven wat betreft massagehandgrepen, techniek, opbouw, uitgangshouding, tempo en richting per lichaamsdeel. Klassieke massage leert de student om een kwalitatief en technisch goed uitgevoerde massage te geven. Ook de triggerpoints komen tijdens de klassieke massage aan de orde. Deze lessen bevatten daarnaast het onderdeel anatomie, waaronder spierenleer met Latijnse benamingen. Als laatste komen de medische aspecten aan de orde, evenals de mogelijke gevolgen van massage, de indicaties en de contra-indicaties.

Energetische massage
Aantal lesdagen: 6
Aantal contacturen: 36
Totaal EC’s: 11

In deze lessen leer je de specifieke handgrepen en wijze van masseren die horen bij een energetische massage. De nadruk ligt hierbij op het respectvol en zorgvuldig aanraken. Het gaat om contact maken en het in contact zijn. Je leert te vertrouwen op jouw intuïtieve kwaliteiten en ontwikkelt bereidheid tot zelfonderzoek.

Medische basiskennis

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 25
Totaal EC’s: 6

Tijdens de eerste leergang worden de voornaamste aspecten van het menselijk lichaam behandeld. Alle voor een masseur relevante facetten van het menselijk lichaam (anatomie) komen tijdens de lesdagen met hele heldere uitleg voorbij.

In de eerste plaats leren de studenten cellen en weefsels kennen. Daarna volgen het bewegingsstelsel, de huid en hormonen. Verder in het jaar komen de grenzen van het vakgebied en rode vlaggen aan de orde. In de lessen wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat een masseur in de praktijk tegenkomt.

Om een diploma Medische Basiskennis van CPION te ontvangen, dienen aanvullend op de vakken uit het eerste jaar nog vijf vakken gevolgd te worden uit de opleiding tot massagetherapeut. Dat betreft de vakken Medische Basiskennis (leergang 2 + 3), psychopathologie (leergang 2), organisatie gezondheidszorg (leergang 4) en medische ethiek (leergang 4) en onderzoeksvaardigheden & soffos (leergang 4).

Inleiding Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 1
5
Totaal EC’s: 4

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. In deze inleiding behandelen we de thema’s skelet, huid, hormonen, menstruatie en het effect van ons denken.

Persoonlijke ontwikkeling
Aantal lesdagen: 7
Aantal contacturen: 42
Totaal EC’s: 11

Een Holos massage is altijd gericht op bewustwording bij de cliënt van zijn lichaam en de bijbehorende gevoelens, gedachtes en emoties. Het spreekt dan ook vanzelf dat de toekomstige masseur vertrouwd raakt met wat er in hem speelt. In de lessen komen verschillende thema’s aan de orde. Wat zijn de thema’s van mijn leven? Wat is mijn zelfbeeld? Wat zijn mijn overtuigingen en hoe beïnvloeden ze mijn gedrag? Wat zijn mijn verlangens en behoeften en waar zit mijn weerstand? Je leert vanuit een accepterende houding gedachten, gevoelens en emoties te observeren. Vanuit deze grondhouding is het ook mogelijk om een cliënt uit te nodigen naar zichzelf te kijken.

Praktijkvoering
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 3

Na het behalen van het diploma Holos masseur kun je een eigen praktijk starten. Als professioneel masseur kom je voor een aantal zakelijke en praktische vraagstukken te staan. Hoe vind ik mijn weg op de arbeidsmarkt? Hoeveel mag ik voor mijn massages vragen? Hoe zit het met de belastingen? Welke eisen worden er gesteld aan een praktijkruimte? Wat vermeld ik in mijn folder? Op deze vragen wordt in deze les antwoord gegeven.

Practicum
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC: 1

Het practicum is een voorbereiding op het examen aan het einde van de eerste leergang. In drietallen oefent de student het in-take gesprek, de massage en het eindgesprek. De docent observeert en geeft feed-back.

Examen
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 3

Totaal EC’s: 0,1

Ter afsluiting van jaar 1 laat de student middels een praktijktoets zien dat hij de aangeleerde massagetechnieken beheerst en op het passende niveau een intakegesprek en een afrondingsgesprek kan voeren. Hiermee toont de student aan dat hij kan starten als Holos masseur in de beroepspraktijk.

Herexamen

De student mag eenmaal kosteloos herexamen doen. Als dit herexamen niet wordt gehaald moet eerst een deel van de opleiding opnieuw tegen betaling worden gevolgd om vervolgens het examen nog één keer te mogen doen

Toetsing

Voor het examen geeft de student, onder toezicht van een examinator, een massagebehandeling aan een onbekende cliënt. Deze sessie wordt vervolgens uitvoerig nabesproken. De kennis en theoretische achtergrond van de massages en spieren worden afgesloten met twee schriftelijke theorietoetsen. Deze worden halverwege en aan het einde van het studiejaar afgenomen. Voor het vak persoonlijke ontwikkeling schrijft de student een verslag. De medische basiskennis wordt getoetst door middel van dagtoetsen aan het einde van iedere lesdag. Daarnaast wordt er aan het einde van deze module ook nog een algemene eindtoets afgenomen. 

De student mag kosteloos éénmaal een herexamen doen. Als dit niet wordt gehaald, moet eerst tegen betaling een deel van de opleiding opnieuw worden gevolgd om vervolgens nog een laatste examenmogelijkheid te krijgen.

Toelatingscriteria Holos Academie

Het is van groot belang dat je je voldoende informeert alvorens je als student bij Holos op te geven. Je kunt dit doen door naar de voorlichtingsdag te komen. Ben je niet in de gelegenheid op deze dag aanwezig te zijn, dan kan je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Dit is niet verplicht, maar uitsluitend als je het nodig vindt. Je kan daarin jouw persoonlijke vragen stellen en jouw verwachtingen uitspreken. Samen kijken we dan of Holos voor jou de goede keuze is.

De uitgangspunten zijn:

^

Je beschikt over minimaal een havo of mbo4-opleiding.

^

Je bent minimaal 21 jaar oud en je hebt voldoende levenservaring opgedaan.

^
Je kan je vinden in de visie en aanpak van Holos.

Beroepsperspectief

Uiteraard kan Holos geen werkgarantie geven. Uit ervaring weten we dat veel studenten tijdens de opleiding al hun eerste stappen zetten in het werkveld als masseur. Ook merken we dat de vraag naar goede masseurs vanuit de verschillende sectoren toe neemt. Na het behalen van jouw diploma Holos masseur kan je professioneel aan de slag bij kuuroorden, sauna’s, gezondheidscentra of start je jouw eigen praktijk.

Voor afgestudeerde Holos masseurs biedt Holos Academie een nascholingsprogramma aan. Deze nascholingsdagen zijn bedoeld als aanvulling op de opleiding. Op deze wijze kan je jouw kennis aanvullen en verdiepen. Daarnaast vormen de nascholingsdagen een inspiratiebron en kan je wat je hebt geleerd direct in jouw eigen praktijk toepassen. Holos masseurs kunnen zich aansluiten bij het Holos Netwerk. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden niet de kosten van een behandeling door een Holos masseur.

Syllabi en literatuur

De syllabi worden op de eerste lesdag van elke leergang uitgereikt.
De kosten zijn bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte en aanbevolen literatuur worden tijdens de eerste les met de betreffende docent besproken. Hier vind je de complete literatuurlijsten van alle leergangen. De meeste boeken zijn met korting te bestellen bij Merlijn boekhandel.

Vrijstelling

Holos biedt vrijstelling voor het vak medische basiskennis (5 lesdagen) in de eerste leergang, indien je al een opleiding op hbo-niveau hebben gevolgd inclusief medische basiskennis.

 

Voor de volgende vooropleiding is dit van toepassing:

^
Manuele Therapie
^
Oefentherapie Cesar
^
Oefentherapie Mensendieck
^
Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
^
Fysiotherapie
^
Verpleegkunde
^
Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg
^
CPION-geaccrediteerde opleiding
^
Ergotherapie
^
Logopedie
^
Palliatieve zorg
^
Verloskunde
^
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
^
Huidtherapie
^
Voeding en Diëtetiek
Omdat de ervaring leert dat sommige studenten toch de lessen willen volgen bieden we de keuze uit de volgende opties:

 1. Je volgt wel de lessen, maar bent vrijgesteld van het tentamen en examen. Er is geen reductie op het lesgeld van toepassing;
 2. Je volgt geen lessen en bent vrijgesteld voor het tentamen en examen. Je ontvangt een reductie op het lesgeld van € 350,-.

Graag horen wij bij inschrijving of er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling. In dat geval ontvangen wij graag een kopie van het diploma en de cijferlijst.

Veelgestelde vragen

Wat is de studiebelasting?

Voor de opleiding tot Massagetherapeut is de studiebelasting ongeveer 10 tot 12 uur per week. Dit is inclusief het oefenen met en op studenten.

Daarnaast wordt van de toekomstige therapeuten verwacht dat zij beginnen met het vormen van een eigen cliëntenkring. In het tweede jaar is de student ook verplicht drie massages bij een afgestudeerde Holos massagetherapeut te ondergaan.

Is persoonlijke ontwikkeling bij Holos belangrijk?
Holos hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele student. Het streven van Holos is om elke student op zijn eigen wijze in staat te stellen meer zichzelf te worden. Immers daardoor ontstaat de specifieke eigenheid die nodig is om als massagetherapeut te kunnen werken met cliënten. Therapeutische kwaliteiten en intuïtieve vermogens ontstaan niet alleen door het verwerven van kennis, maar vooral door open te staan voor eigen ervaring en beleving. In alle lessen wordt aandacht geschonken aan het groeiproces van iedere student. Holos zorgt gedurende de gehele opleiding voor ondersteuning en begeleiding.
Hoe groot zijn de groepen tijdens de opleiding?

De groepen bestaan uit minimaal twaalf en maximaal zestien personen. Vrouwen zijn in de meerderheid, maar het percentage mannelijke studenten groeit gestaag. Ongeveer een kwart is nu man. De studenten hebben verschillende achtergronden, ervaringen en opleidingsniveaus. De leeftijd loopt van 21 tot boven de 60 jaar.

Hoe gaat Holos om met vakanties?
Holos Academie is tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie, herfstvakantie en kerstvakantie gesloten. De schoolvakanties worden zoveel mogelijk aangehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale verschillen. De academie is tijdens de maanden juli en augustus gesloten.
Kan ik vrijstelling krijgen van bepaalde vakken?
Voor sommige studenten is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor bepaalde vakken door eerder gevolgde opleiding(en) en/of werkervaring. Wij spreken in dat geval van een ’tailormade´programma.
Kan ik een vergoeding krijgen voor deze opleiding?
Academie Holos heeft een goede relatie met het UWV WERK-bedrijf en andere re-ïntegratiebedrijven betreffende re-ïntegratie en omscholingstrajecten. De afgelopen jaren hebben meerdere studenten hun opleiding vergoed gekregen. Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, neem dan contact op met een werkcoach van het UWV of re-ïntegratiebedrijf in jouw regio.
Waar vinden de lessen plaats?

Holos Academie is gevestigd in Het Holos Huis te Utrecht en bevindt zich aan de Nachtegaalstraat 31. Bekijk hier onze routebeschijving.

Kosten en betaling

De opleiding Holos masseur is gelijk aan de eerste leergang van de Holos therapeutenopleiding. Je hebt één dag per week les.

Studiegeld: € 3.795,- voor 43 lesdagen / 258 uur
Inschrijfgeld: eenmalige betaling van € 50,- 

Het studiegeld is inclusief alle syllabi die door de academie worden uitgegeven, het examen en eventueel een herexamen. Niet inbegrepen is het boekengeld van ongeveer € 120,-. Holos is ingeschreven bij het CRKBO, waardoor het studiegeld is vrijgesteld van BTW.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze opleiding te financieren. Via je werkgever in een loopbaantraject of via het UWV (Holos is erkend door het UWV-werkbedrijf betreffende re-integratie- en omscholingstrajecten). Als je het zelf financiert zijn je studiekosten aftrekbaar bij opgave van belasting (kijk op belastingdienst voor actuele informatie).

Betalen in termijnen

Er is een mogelijkheid om het studiegeld in twee of in maandelijkse termijnen (à 12 keer) te betalen. De administratiekosten van gespreide betaling bedragen € 60,00. Door middel van een automatische incassomachtiging wordt maandelijks een bedrag afgeschreven. Hiervoor berekenen wij € 60,00 administratiekosten. Meer informatie en een incassoformulier vraag je aan via het secretariaat.

Aanmelden en betaling

Het inschrijfgeld en het studiegeld (eventueel eerste termijn) dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN NL23 INGB 000 570 7862  t.n.v. Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht.

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang.

Graag ontvangen bij het inschrijfformulier: 

 • Het inschrijfgeld van € 50,-
 • Een pasfoto

Als aan deze voorwaarden is voldaan, ontvang je een bevestigingsbrief, een lesrooster en een factuur.

Op de eerste lesdag ontvang je de informatiegids van Holos die je wegwijs maakt in de organisatie en de reglementen.

Ik schrijf mij in voor Opleiding tot masseur

 

  Upload een pasfoto van jezelf

  Ik schrijf mij in voor:

  Hoe ben je met onze opleiding contact gekomen?

  Meld mij aan voor de Holos nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen