Algemene voorwaarden kortdurende opleidingen


– Algemene voorwaarden Holos Kortdurende Opleidingen
laatst bijgewerkt: november 2021 

Onder een kortdurende opleiding wordt verstaan elke cursus, masterclass en opleiding die door Holos verzorgd wordt en die maximaal 30 ECs oftewel 840 uur studiebelasting omvat. De opleidingen Holos Masseur en Holos Massagetherapie vallen hiermee buiten deze voorwaarden.

Aanmelding
De student meldt zich via www.holosacademie.nl aan. Door het schrijfformulier in te vullen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden Kortdurende Opleidingen staat de deelnemer ingeschreven. Vervolgens ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Daarna vindt er in de meeste gevallen een individueel intakegesprek plaats met de docent om kennis te maken en te checken of de opleiding past bij de student. Ook wordt er gekeken of de student voldoet aan de ingangseisen en of de wederzijdse verwachtingen overeenkomen. De docent behoudt het recht om een deelnemer te weigeren op basis van het intakegesprek. De factuur ontvangt de deelnemer op het moment dat er voldoende deelnemers zijn en de opleiding definitief doorgaat. Holos draagt verder zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorwaarde tot deelname
Holos verzorgt opleidingen waarbij groei in de persoonlijke sfeer centraal staat. Alleen mensen die bereid zijn tot zelfreflectie kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intakegesprek en minimaal 80% aanwezigheid in de lessen. Voor het groeiproces is aanwezigheid van alle deelnemers een voorwaarde. Een kortdurende opleiding kan nooit gedeeltelijk gevolgd worden.

Verantwoordelijkheid
Uiteraard is de docent verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Het is echter niet zo dat de deelnemer ‘alles met zich moet laat gebeuren, omdat de ander wel zal weten wat goed voor hem of haar is’. De deelnemer dient zelf haar of zijn grenzen in acht te nemen. Datzelfde geldt wanneer deelnemers onderling met elkaar werken. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en het uitvoeren van de onderwezen leerstof en methoden.

Beginniveau
In de beschrijving van de opleidingen op de website www.holosacademie.nl wordt aangegeven wat het beginniveau is. Voor sommige opleidingen is een diploma Masseur voldoende, voor andere is het noodzakelijk in het bezit te zijn van een afgeronde HBO opleiding of aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO niveau te hebben.

Studiebelasting
De studiebelasting is de totale hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van een opleiding. De studiebelasting is opgebouwd uit contact- oftewel lesuren, intervisie-uren en voorbereidingsuren, waaronder het lezen van literatuur, het schrijven en lezen van verslagen en het voorbereiden van bijvoorbeeld presentaties vallen. Een inschatting van het aantal EC’s vind je op de website.

Studieboeken
Bij inschrijving ontvang je een literatuurlijst met zowel de verplichte als de aanbevolen boeken. De opleidingskosten zijn exclusief de aanschaf van boeken. Tijdens een opleiding worden soms kosteloos readers en ander cursusmateriaal verstrekt. Het eigendomsrecht en de copyright berusten bij Holos.

Afsluiting van de opleiding
De kortdurende opleidingen worden afgerond met een certificaat van deelname. Aangezien bij Holos persoonlijke groei voorop staat, wordt er (meestal) niet gewerkt met een afsluitend examen en worden er geen diploma’s verstrekt. Wel dient de deelnemer voldaan te hebben voor wat betreft aanwezigheid, deelname in de les en het uitvoeren van de verschillende opdrachten om het certificaat te kunnen ontvangen.

Uitsluiting van deelname
Holos behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de lessen of verstoring van het groepsproces.

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving voor een kortdurende opleiding via de website ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Hiermee is de deelnemer officieel ingeschreven. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn en de opleiding doorgaat, ontvangt de deelnemer een factuur. Indien de deelnemer afspraken wil maken over de wijze van betaling (bijvoorbeeld het betalen in termijnen) kan de deelnemer contact opnemen met het secretariaat.

Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving voor een kortdurende opleiding via de website treedt de volgende wettelijke regeling in werking: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Annuleringsregeling bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de start van een kortdurende opleiding betaalt de deelnemer 100% van de totale kosten. Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten. Bij annulering meer dan vier weken voorafgaand aan een activiteit betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten.

Deze kosten zijn ook van kracht wanneer je een inschrijving doorschuift naar een andere datum.

Tussentijds beëindiging deelname
Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding wordt geen restitutie verleend. In geval van ziekte gedurende een opleiding zal in samenspraak met de deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden. Bij een eventuele restitutie wordt dit binnen 30 dagen verrekend.

Annuleren van een opleiding bij te weinig deelnemers
Wanneer er zich voor een kortdurende opleiding te weinig deelnemers hebben opgegeven, zal Holos alle geïnde opleidingskosten restitueren.