HBO opleiding Medische Basiskennis

Startdata: 

Op dit moment geen data beschikbaar.

Algemeen

Dit is een opleiding voor toekomstige lichaamsgerichte therapeuten of zorgprofessionals binnen de complementaire gezondheidszorg die alles willen weten over lichaam en geest. De HBO opleiding medische basiskennis is volledig CPION geaccrediteerd en voldoet aan de PLATO eindtermen. Hierdoor wordt de kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd.  

 

Vakken

In deze opleiding doe je gedegen kennis op over het menselijk lichaam. Hierbij kun je denken aan: het bewegingsapparaat, spijsverteringsstelsel, hormoonstelsel, zenuwstelsel, zintuigen, ademhaling, bloedsomloop, huid en rode en gele vlaggen. Daarnaast is psychopathologie ook onderdeel van de opleiding. Als laatste komen de praktische aspecten ook aan bod, zoals organisatie van de gezondheidszorg, medische ethiek en onderzoeksvaardigheden.

Het studieniveau van de opleiding is gelijk aan een hbo bachelor niveau en bestaat uit 40 ECT’s. Hieronder vind je per vak de beschrijving.

Leergang 1

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 25
Totaal EC’s: 6

Tijdens de eerste leergang worden de voornaamste aspecten van het menselijk lichaam behandeld. Alle voor een masseur relevante facetten van het menselijk lichaam (anatomie) komen tijdens de lesdagen met hele heldere uitleg voorbij.

In de eerste plaats leren de studenten cellen en weefsels kennen. Daarna volgen het bewegingsstelsel, de huid en hormonen. Verder in het jaar komen de grenzen van het vakgebied en rode vlaggen aan de orde. In de lessen wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat een masseur in de praktijk tegenkomt.

Om een diploma Medische Basiskennis van CPION te ontvangen, dienen aanvullend op de vakken uit het eerste jaar nog vijf vakken gevolgd te worden uit de opleiding tot massagetherapeut. Dat betreft de vakken Medische Basiskennis (leergang 2 + 3), psychopathologie (leergang 2), organisatie gezondheidszorg (leergang 4) en medische ethiek (leergang 4) en onderzoeksvaardigheden & soffos (leergang 4).

Leergang 2

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 4
Aantal contacturen: 20
Totaal EC’s: 6

Tijdens de tweede leergang wordt een vervolg gemaakt op de behandelde facetten van het menselijk lichaam uit leergang I. Je gaat begrijpen hoe het lichaam functioneert qua afweer, bloed, voortplanting, uitscheiding, spijsvertering, hart en circulatie. 

Psychopathologie

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 9

Om je voor te bereiden op het praktisch toepassen van de stof, kruip je tijdens onze lessen in de huid van de therapeut. Het accent ligt hierbij op pathologie zoals je die (in de toekomst) in je praktijk tegenkomt, hoe je alarmsymptomen leert herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan. De opgedane kennis leer je meteen toepassen, op deze manier blijft de stof je ook beter bij. We behandelen de onderwerpen DSM, persoonlijkheidsstoornissen en gele vlaggen.

Leergang 3

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 6

In leergang 3 staan ademhaling en zenuwstelsel centraal. Het zorgt ervoor dat je als student inzicht krijgt in de vele systemen, organen, weefsels en cellen die samenwerken en aangestuurd worden door de kleinste prikkels met grote gevolgen. Iedere prikkel die we opvangen wordt door het zenuwstel vertaald, bereiken de hersenen en gaan door naar de organen waar er geactiveerd of geremd moet worden.

Leergang 4

Onderzoeksvaardigheden & Soffos

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 3

In de gezondheidszorg is een ontwikkeling gaande waarbij alle behandelwijzen worden gebaseerd op onderzoeken die aantonen dat een behandelwijze daadwerkelijk effectief is. Om door de reguliere gezondheidszorg erkend te worden, zullen ook complementaire behandelwijzen zoals massagetherapie onderzoek dienen te doen. Je leert enerzijds om het internet op een effectieve manier te gebruiken en onderzoeksdata te vinden. Daarnaast leer je ook om onderzoek te doen naar de effecten van massagetherapie bij je eigen cliënten (Soffos). Ook krijg je aanwijzingen hoe je gebruikte bronnen kunt citeren.

Medische ethiek
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 1

De medische ethiek heeft zich ontwikkeld tot een apart vakgebied. Professionele beoefening van het vak massagetherapeut brengt ook ethische vereisten met zich mee. Beroepsethiek is te omschrijven als de bezinning op een door een bepaalde beroepsgroep aanvaard complex van waarden en normen. Het geeft dus waarden en normen aan waaraan de massagetherapeut zich dient te houden. Het is mede een signaal naar de buitenwereld dat de beroepsgroep toeziet op het handhaven van professionele maatstaven.

Organisatie gezondheidszorg
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 2

Er is een duidelijke tendens waarneembaar waarbij de reguliere en complementaire zorg elkaar opzoeken om elkaar te versterken. Langzaam maar zeker wordt de meerwaarde van de complementaire zorg erkend door de consument die enerzijds op zoek is naar meer aandacht en anderzijds naar een betere omgang met de huidige westerse levensstijl. Communicatie en samenwerking met professionals uit andere disciplines in de zorgsector is hierbij van belang.

Studenten van de masseurs- en massagetherapie opleiding

Deze opleiding is geïntegreerd in opleiding tot massagetherapeut. Bij het afronden van de opleiding tot massagetherapeut heb je dus ook een HBO medische basiskennis afgerond.

Kosten en betaling

In totaal komt het studiebedrag op € 2.070,- voor de 4 jaren. Je kunt hiervoor het STAP-budget van €1000,- aanvragen. Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Dan kom je op het volgende bedrag per jaar uit:

 
Overzicht per leergang

2022
Eerste leergang  € 575,-
Tweede leergang

 € 805,-

Derde leergang  € 325,-
Vierde leergang  € 325,-
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld is eenmalig  € 50,-


Het inschrijfgeld en het studiegeld (eventueel per jaar) dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN NL23INGB0005707862 t.n.v. Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht. Holos is ingeschreven bij het CRKBO en derhalve is het studiegeld vrijgesteld van BTW.

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang.

Graag ontvangen bij het inschrijfformulier: 

 • Het inschrijfgeld van € 50,-
 • Een pasfoto

Als aan deze voorwaarden is voldaan, ontvang je een bevestigingsbrief, een lesrooster en een factuur.

Op de eerste lesdag ontvang je de informatiegids van Holos die je wegwijs maakt in de organisatie en de reglementen.

CPION accreditatie en inschrijving

Na het behalen van het vak Medische basiskennis ontvang je een CPION diploma en een inschrijving in het abituriëntenregister van CPION. De kosten voor het inschrijven bedragen € 125,-.

STAP-budget

Voor de opleiding Medische Basiskennis kun je het STAP-budget aanvragen. Let op de aanvraagperiode, die start op de maand.

Aansluiten bij beroepsverenigingen

Let wel op dat je met een MBK diploma nog niet kunt aansluiten bij een beroepsvereniging en je behandeling nog niet in aanmerking komen voor vergoeding van zorgverzekeraars. Daar dien je minimaal een erkende hbo beroepsopleiding voor te hebben gevolgd. 

Holos is geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen, waardoor Holos massagetherapeuten na het behalen van het diploma en een toelatingsgesprek zich kunnen aansluiten. Lees hier bij welke beroepsverenigingen het mogelijk is.

Syllabi en literatuur

De syllabi worden op de eerste lesdag van elke leergang uitgereikt.
Deze kosten zijn bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte en aanbevolen literatuur worden tijdens de eerste les met de betreffende docent besproken. Hier vind je de literatuurlijst van alle leergangen. Bijna alle boeken zijn met korting te koop bij Merlijn Boekhandel.

Ik schrijf mij in voor HBO opleiding Medische Basiskennis

 

  Upload een pasfoto van jezelf

  Ik schrijf mij in voor:

  Hoe ben je met onze opleiding contact gekomen?

  Meld mij aan voor de Holos nieuwsbrief

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen