Opleiding Medische Basiskennis

Data: 

Algemeen

Het curriculum van het vak Medische Basiskennis is met ingang van de start van dit schooljaar veranderd. Belangrijke wensen waren om het vak (en ook het aantal lesdagen in leergang 1) meer aan te laten sluiten bij het beroepsprofiel van Holos masseur en een meer holistische kijk op gezondheid in alle leergangen, zodat we student altijd een breder perspectief geven op geneeskunde. Dit alles natuurlijk nog steeds aansluitend bij de PLATO eindtermen. Als je in de afgelopen jaren een deel van de opleiding hebt gevolgd en je wilt dit nog afronden, dan vind je hieronder wat de mogelijkheden zijn. 

Wil je het huidige eerste jaar nog afronden? Dat kan in de woensdag1 groep. Wil je je volledige medische basiskennis diploma halen (de vakken verdeeld over de gehele 4-jarige opleiding), dan kan je het volgende doen. De overgangsfase in 2022 – 2023 betekent dat de docent het lesprogramma van de therapeuten opleiding nog aanpast op het programma zoals jij dit hebt gekregen in leergang I. Je zou dit aangepaste programma nog kunnen volgen in de Maandag 2 groep (3e leergang, zojuist gestart) Dinsdag 1 groep (2e leergang, start januari) of Woensdag 1 groep (x leergang, start augustus 2023). Daarna is dit dus niet meer mogelijk. 

Op deze pagina vind je meer informatie over welke vakken je per leergang dient te volgen en in welke groepen/ op welke dagen dat mogelijk is. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om verschillende lessen te volgen in verschillende groepen, zodat je eerder klaar bent. Ook vind je er informatie over het lesgeld, de CPION-accreditatie, het STAP budget en het aansluiten bij een beroepsvereniging.

Kosten en betaling

In totaal komt het studiebedrag op € 1.775,- voor de 3 jaren. Wat mij betreft zou je het ook per jaar mogen betalen. Dan kom je op het volgende bedrag per jaar uit:

 
Overzicht per leergang

2022
Eerste leergang x
Tweede leergang

 € 925,-

Derde leergang  € 425,-
Vierde leergang  € 425,-
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld is eenmalig  € 50,-Het studiegeld voor de leergangen van de opleidingen kan in twee termijnen worden betaald. De administratiekosten van gespreide betaling bedragen € 60,00. Je kunt er ook voor kiezen om in maandelijkse termijnen te betalen. Door middel van een automatische incassomachtiging wordt maandelijks een bedrag afgeschreven. Hiervoor berekenen wij € 60,00 administratiekosten. Meer informatie en een incassoformulier vraag je aan via ons secretariaat.

Het inschrijfgeld en het studiegeld (eventueel eerste termijn) dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN NL23INGB0005707862 t.n.v. Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht. Holos is ingeschreven bij het CRKBO en derhalve is het studiegeld vrijgesteld van BTW.

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang.

Graag ontvangen bij het inschrijfformulier: 

  • Het inschrijfgeld van € 50,-
  • Een pasfoto

Als aan deze voorwaarden is voldaan, ontvang je een bevestigingsbrief, een lesrooster en een factuur.

Op de eerste lesdag ontvang je de informatiegids van Holos die je wegwijs maakt in de organisatie en de reglementen.

Vakken

Indien je hier gebruik van zou willen maken, dan dien je de volgende vakken te volgen.  

Het is ook mogelijk om verschillende lessen te volgen in verschillende groepen, zodat je eerder klaar bent. Je kunt bijvoorbeeld Leergang 2 volgen in bijvoorbeeld de Dinsdag 1 groep en Leergang 3 in de Maandag 2 groep. We zouden de verschillende roosters dan even naast elkaar neer kunnen leggen.

Leergang 1

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 5
Aantal contacturen: 25
Totaal EC’s: 6

Tijdens de eerste leergang worden de voornaamste aspecten van het menselijk lichaam behandeld. Alle voor een masseur relevante facetten van het menselijk lichaam (anatomie) komen tijdens de lesdagen met hele heldere uitleg voorbij.

In de eerste plaats leren de studenten cellen en weefsels kennen. Daarna volgen het bewegingsstelsel, de huid en hormonen. Verder in het jaar komen de grenzen van het vakgebied en rode vlaggen aan de orde. In de lessen wordt ernaar gestreefd zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat een masseur in de praktijk tegenkomt.

Om een diploma Medische Basiskennis van CPION te ontvangen, dienen aanvullend op de vakken uit het eerste jaar nog vijf vakken gevolgd te worden uit de opleiding tot massagetherapeut. Dat betreft de vakken Medische Basiskennis (leergang 2 + 3), psychopathologie (leergang 2), organisatie gezondheidszorg (leergang 4) en medische ethiek (leergang 4) en onderzoeksvaardigheden & soffos (leergang 4).

Inleiding Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 15
Totaal EC’s: 4

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. In deze inleiding behandelen we de thema’s skelet, huid, hormonen, menstruatie en het effect van ons denken.

Leergang 2

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 4
Aantal contacturen: 20
Totaal EC’s: 6

Tijdens de tweede leergang wordt een vervolg gemaakt op de behandelde facetten van het menselijk lichaam uit leergang I. Je gaat begrijpen hoe het lichaam functioneert qua afweer, bloed, voortplanting, uitscheiding, spijsvertering, hart en circulatie. 

Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 5
Totaal EC’s: 4

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. We behandelen de onderwerpen immuunsysteem, hart en bloed.

Psychopathologie

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 9

Om je voor te bereiden op het praktisch toepassen van de stof, kruip je tijdens onze lessen in de huid van de therapeut. Het accent ligt hierbij op pathologie zoals je die (in de toekomst) in je praktijk tegenkomt, hoe je alarmsymptomen leert herkennen en hoe je hiermee om kunt gaan. De opgedane kennis leer je meteen toepassen, op deze manier blijft de stof je ook beter bij. We behandelen de onderwerpen DSM, persoonlijkheidsstoornissen en gele vlaggen.

Leergang 3

Medische Basiskennis

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 6

In leergang 3 staan ademhaling en zenuwstelsel centraal. Het zorgt ervoor dat je als student inzicht krijgt in de vele systemen, organen, weefsels en cellen die samenwerken en aangestuurd worden door de kleinste prikkels met grote gevolgen. Iedere prikkel die we opvangen wordt door het zenuwstel vertaald, bereiken de hersenen en gaan door naar de organen waar er geactiveerd of geremd moet worden.

Holistische Geneeskunde

Aantal lesdagen: 3
Aantal contacturen: 18
Totaal EC’s: 10

In de Holos visie is ons lichaam niet alleen een instrument, maar tevens de uitdrukking van onszelf. Zoals we ons psychisch uiten via gevoelens, emoties, gedachten, woorden en levensvormen, zo geven we onszelf ook gestalte via onze houding en onze spieren, botten en organen. In de lessen komt de symboliek van het lichaam uitvoerig ter sprake en wordt geleerd om met een veel ruimere blik dan gebruikelijk naar ziekte te kijken. In deze lessen wordt op allerlei manieren het innerlijk gehoor gescherpt.

Leergang 4

Onderzoeksvaardigheden & Soffos

Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 3

In de gezondheidszorg is een ontwikkeling gaande waarbij alle behandelwijzen worden gebaseerd op onderzoeken die aantonen dat een behandelwijze daadwerkelijk effectief is. Om door de reguliere gezondheidszorg erkend te worden, zullen ook complementaire behandelwijzen zoals massagetherapie onderzoek dienen te doen. Je leert enerzijds om het internet op een effectieve manier te gebruiken en onderzoeksdata te vinden. Daarnaast leer je ook om onderzoek te doen naar de effecten van massagetherapie bij je eigen cliënten (Soffos). Ook krijg je aanwijzingen hoe je gebruikte bronnen kunt citeren.

Medische ethiek
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 1

De medische ethiek heeft zich ontwikkeld tot een apart vakgebied. Professionele beoefening van het vak massagetherapeut brengt ook ethische vereisten met zich mee. Beroepsethiek is te omschrijven als de bezinning op een door een bepaalde beroepsgroep aanvaard complex van waarden en normen. Het geeft dus waarden en normen aan waaraan de massagetherapeut zich dient te houden. Het is mede een signaal naar de buitenwereld dat de beroepsgroep toeziet op het handhaven van professionele maatstaven.

Organisatie gezondheidszorg
Aantal lesdagen: 1
Aantal contacturen: 6
Totaal EC’s: 2

Er is een duidelijke tendens waarneembaar waarbij de reguliere en complementaire zorg elkaar opzoeken om elkaar te versterken. Langzaam maar zeker wordt de meerwaarde van de complementaire zorg erkend door de consument die enerzijds op zoek is naar meer aandacht en anderzijds naar een betere omgang met de huidige westerse levensstijl. Communicatie en samenwerking met professionals uit andere disciplines in de zorgsector is hierbij van belang.

CPION accreditatie en inschrijving

Na het behalen van het vak Medische basiskennis ontvang je een CPION diploma en een inschrijving in het abituriëntenregister van CPION. De kosten voor het inschrijven bedragen  € 125,-.

STAP-budget te gebruiken?

Tot op heden komen alleen de opleiding tot Holos Masseur en Massagetherapeut in aanmerking, maar ik vind het wel een hele goede vraag. Omdat dit een onderdeel is van de erkende opleiding en we ook een aparte erkenning hebben bij CPION voor Medische basiskennis verwacht ik eigenlijk dat dit geen probleem zou zijn. Ik ga het voor de zekerheid navragen en kom er bij je op terug.

Aansluiten bij beroepsverenigingen

Let wel op dat je met een MBK diploma nog niet kunt aansluiten bij een beroepsvereniging en je behandeling nog niet in aanmerking komen voor vergoeding van zorgverzekeraars. Daar dien je minimaal een erkende hbo beroepsopleiding voor te hebben gevolgd. 

Holos is geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen, waardoor Holos massagetherapeuten na het behalen van het diploma en een toelatingsgesprek zich kunnen aansluiten. Lees hier bij welke beroepsverenigingen het mogelijk is.

Syllabi en literatuur

De syllabi worden op de eerste lesdag van elke leergang uitgereikt.
Deze kosten zijn bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte en aanbevolen literatuur worden tijdens de eerste les met de betreffende docent besproken. Hier vind je de literatuurlijst van alle leergangen. Bijna alle boeken zijn met korting te koop bij Merlijn Boekhandel.

Ik schrijf mij in voor Opleiding Medische Basiskennis

     Upload een pasfoto van jezelf

    Hoe ben je met ons in contact gekomen?

    Ik ga akkoord met de algemene voorwaardenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen
    Ik begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn