Holos netwerk voor massagetherapie

Praktiserende Holos Massagetherapeuten en Holos Masseurs hebben zich verenigd in het Holos Netwerk. Dit netwerk waarborgt de kwaliteit en zet zich in voor bekendheid van Holos massagetherapie en werkgelegenheid. Iedereen, die in het bezit is van een diploma Holos masseur en/of Holos massagetherapeut, heeft de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het Holos Netwerk voor massagetherapie. 

Holos Netwerk biedt een platform voor Holos masseurs en massagetherapeuten om zichzelf zichtbaar te maken voor geïnteresseerden. Holos Netwerk bemiddelt tussen massagetherapeuten en masseurs enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds. 

Ga hier naar de website van Holos Netwerk.