Privacy Verklaring Holos Academie

Inleiding

Holos Academie voor Massagetherapie verwerkt persoonsgegevens van studenten en andere contactpersonen, te weten docenten. Wij doen dit om onze studenten zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom, en op welke manier, we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via [email protected] of 030-2900507.

Wie zijn wij?

Wij zijn Holos Academie, een HBO beroepsopleiding voor Massagetherapie. Deze privacy verklaring is van toepassing op al onze verwerkingen. Wij zijn gevestigd aan de Nachtegaalstraat 31, 3581 AB te Utrecht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor – en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, emailadres, deelnamedetails van opleidingen, trainingen e/o modules , betaalgegevens, foto’s , medische gegevens middels een studentverklaring, studieverloop. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.

In onze opleiding schrijven studenten behandelverslagen. In deze verslagen worden personen aangeduid met een (fictieve) voornaam en de leeftijd om de privacy te waarborgen.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Studenten administratie en dienstverlening
Het studieverloop van onze studenten wordt bijgehouden in een Student Volgsysteem (Promptus Cursussoftware). Medewerkers van het secretariaat muteren en beheren deze informatie. Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor docenten en voor secretariaatsmedewerkers en directie.

Studenten worden op de hoogte gebracht van het feit dat zij voor aanvang van een opleiding de adreslijst ontvangen met daarop de andere deelnemers, zodat zij buiten de lessen om met elkaar in contact kunnen komen.

Van onze docenten houden we NAW gegevens in de vorm van een contract en vermelding op onze website. Studenten en docenten beschikken over elkaars NAW – gegevens, inclusief email en telefoonnummer.

• Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je bij ons aanmelden voor een nieuwsbrief . Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan jij je in iedere nieuwsbrief uitschrijven.

• Werving (marketing)
Holos kan gebruik maken van de contactgegevens van studenten voor het werven van nieuwe studenten.

Holos maakt gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Facebook. Hier kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Holos advertenties te zien krijgt wanneer je in een algemene doelgroep valt, waar wij onze advertentie op richten.

• Verbetering Holos dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via [email protected] of 030 – 29 00 507.

• Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
• Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
• Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (verificatie studieloopbaan historie), die gegevens tot een maximum van 10 jaar bewaren.
• Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
• Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
• Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
• Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover sinds 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (studie) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Holos Academie: het uitvoeren van onze doelstelling. Heb je vragen over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je via [email protected] contact met ons opnemen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met de beheerder van het Student Volgsysteem (Promptus cursussoftware) en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Holos.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Holos is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Holos is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de websites van Holos.