Corona maatregelen Holos Huis

In Het Holos Huis, centrum voor lichaamsbewustzijn, vinden voor het overgrote deel opleidingsactiviteiten plaats. Deze activiteiten vallen onder ‘onderwijs’. Hieronder vind je de meest recente informatie over de wijze waarop we in het onderwijs om gaan met Corona maatregelen. Naast opleidingsactiviteiten houden ook diverse specialisten praktijk in Het Holos Huis. De activiteiten van deze specialisten vallen onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en zijn daarmee uitgezonderd van de verplichte sluitingstijden. De specialisten informeren cliënten zelf over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de Corona maatregelen. In de publieke ruimten van Het Holos Huis houdt iedereen zich aan onderstaande afspraken. Voor meer detail t.a.v. de afspraken zie het Corona protocol van Het Holos Huis.


Onderwijs

Ook na de persconferentie van 26 november jl. blijft het onderwijs gelukkig open. Om open te kunnen blijven vragen wij iedereen die bij Holos komt voor een opleiding- of trainingsdag zich aan de volgende afspraken te houden.

Voordat je naar Holos komt:

 • We adviseren een preventie thuistest te doen. 
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen (ook als je gevaccineerd bent).
 • Heeft je partner/ huisgenoot klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Kom je uit een risicogebied? Wacht dan 5 dagen en doe dan een test.

Bij negatieve uitslag ben je weer van harte welkom.

In Het Holos Huis:

 • Ontsmet bij binnenkomst je handen.
 • Was je handen vaak en goed.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • In het pand draag je bij verplaatsingen (benedenverdieping, gangen, trappenhuis) een mondkapje.
 • Houd zo veel mogelijk de 1,5 meter regel in acht.
 • We ventileren zo veel mogelijk (in pauzes ramen open), dus zorg voor warme kleding.
 • Koffie en thee blijft beschikbaar, gebruik steeds dezelfde mok en houd deze bij je.
 • Theorielessen worden zo veel mogelijk online gegeven of we bieden de mogelijkheid online aan te sluiten.

Annulering

Vooralsnog gaat al het reeds geplande en bevestigde onderwijs gewoon door. Mocht je de opleiding of training waarvoor je je hebt aangemeld willen annuleren dan gelden de bepalingen zoals vermeld in onze annuleringsvoorwaarden (algemeen en kortdurende opleidingen). Indien ziekte door Corona bij jouzelf of bij een huisgenoot de aanleiding zijn waardoor je niet aan (een deel van) een opleiding of training deel kan nemen neem dan contact op met Holos. Na het kunnen aantonen van de Corona besmetting worden de mogelijkheden met je besproken.

 

Huurders en huisgenoten

Voor de huurders en huisgenoten geldt dat bij lockdown wegens overheidsmaatregelen, in overleg de datum van een activiteit kosteloos kan worden doorgeschoven tot na de lockdown.