Massage en Intimiteit

Data: 

14 oktober 2018  |  12 mei 2019

Tijdens de opleiding ‘Massage & Intimiteit’ ga je contact maken met je bekkengebied en dit in verbinding brengen met je hart. Er wordt gewerkt met je oorspronkelijke levensenergie (= seksuele energie) die haar basis heeft in het bekken en de onderbuik. Deze energie kan door oefeningen en aanraking door je hele lichaam bewegen en onderweg uiteenlopende thema’s aanraken. Vanuit de Holos visie én vanuit de tantrische levenshouding, zeggen we ‘ja’ tegen alles wat zich laat zien, én tegen alles wat nog niet gezien wil worden of lastig en pijnlijk is. Door een open, vriendelijke nieuwsgierigheid naar jouw binnenwereld, kunnen vastzittende stukken weer gaan stromen. Gevoelens van verlegenheid, schaamte, boosheid, verlangen, sensualiteit, tederheid, stilte en plezier krijgen weer ruimte.

De opleiding ‘Massage & Intimiteit’ ondersteunt je in dit persoonlijke proces en versterkt je in jouw rol als masseur/massagetherapeut. Bovendien reikt de opleiding oefeningen en massages aan die je in je eigen praktijk kunt inzetten.

Het programma
Iedere lesdag staat in het teken van een thema. Rondom dat thema doen we oefeningen, meditaties en innerlijk onderzoek. We werken met de ademhaling en met beweging. En natuurlijk gaan we aanraken en masseren.

De thema’s waarmee we gaan werken, zijn:

 • Intimiteit en seksualiteit
 • Open en gesloten hart
 • Afstand en nabijheid
 • Angst en verlangen
 • Boosheid en grenzen stellen
 • Intuïtie en sensitiviteit

Iedere dag besteden we aandacht aan een nieuwe massage die aansluit bij het thema van die dag. In een open onderzoek naar wat er in jou wordt (aan)geraakt, leer je jezelf verder kennen en word je je bewuster van wat zich afspeelt in je lichaam. Gebieden waar we in gaan voelen zijn:

 • Bekkengebied, en binnenzijde bovenbenen
 • Bekkenbodem
 • Het sacrum (belangrijk energiepunt) en de billen
 • Hart en borsten
 • Ademhaling in borst en buik

Eén dag wordt besteed aan ‘dearmouring’. Dit is een diepgaande aanraking waarbij je je bewust wordt van en stil staat bij plekken in je lichaam waar je een ‘pantser’ hebt opgebouwd. Door het gebruik van drukpunten en energie, kan het pantser verzachten en dat wat het afschermt weer gaan stromen.

Opbouw
De gehele opleiding bestaat uit 9 lesdagen. Deze zijn verdeeld in 3 blokken van 3 losse dagen.

 • In het eerste blok ligt de nadruk op de massage van billen en sacrum, hart en borsten, en een drukpuntmassage van de bekkenbodem.
 • Het tweede blok gaat over het verkennen van boosheid en grenzen, je eigen stevigheid, angst en verlangen, en werken we met ‘de-armouring’ en intuïtieve massage.
 • Het derde blok staat in het teken van een massage van het bekkengebied, inclusief de yoni. Ook leren we een totale lichaamsmassage van voor- en achterkant.

Het is aan te raden om je in te schrijven voor alle 9 lesdagen, omdat er een logische opbouw en samenhang in de opleiding zit. Het is echter ook mogelijk om je voor een los blok in te schrijven. Mocht je dus vooral geïnteresseerd zijn in de onderwerpen van één van de blokken, dan kun je je ook specifiek voor dat blok inschrijven.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld:

 • Voor masseurs, massagetherapeuten en lichaamswerkers die zich authentieker willen voelen in hun vak en die hun lichaam nog meer als instrument willen leren gebruiken;
 • Voor masseurs, massagetherapeuten en lichaamswerkers die zich willen richten op cliënten met vragen rondom intimiteit en seksualiteit;
 • Voor vrouwen die zich bewuster willen worden van de eigen seksuele/levensenergie en de blokkades daarin;
 • Voor vrouwen die zin hebben om stil te staan bij zichzelf, ook op een intieme manier. Je mag het (heel) spannend vinden en bent tegelijkertijd bereid om te kijken, te voelen, en jezelf verder te leren kennen;
 • Voor vrouwen die zich vrijer willen voelen en beter voor zichzelf willen zorgen;
 • Voor vrouwen die zich bewuster willen worden van de verbinding tussen het bekkengebied en het hart.

De opleiding wordt op dit moment alleen aangeboden voor vrouwen. Mocht je als man interesse hebben, stuur dan een mail aan info@holos.nl

Docente

Ik ben gefascineerd door de taal en wijsheid van het lichaam. Elk lichaam vertelt zijn eigen verhaal.’ (Heleen Baas)

Heleen Baas is de docente voor deze opleiding. Zij is al 8 jaar als docente aan Holos verbonden. Daarnaast begeleidt zij studenten in hun persoonlijke proces en therapeutschap in de laatste fase van de opleiding. Zij heeft sinds 18 jaar een eigen praktijk voor massagetherapie en lichaamswerk. Heleen put veel inspiratie uit tantra, en diverse massage- en lichaamswerk opleidingen (waaronder Holos). De essentie van haar werk kenmerkt zich door het open onderzoek, waarin iemand zichzelf kan ontmoeten. De verbinding tussen bekken en hart is voor haar een boeiend onderzoeksterrein, juist omdat er zo veel in dit gebied te ontdekken valt. ‘Door aandacht te geven aan dat gebied, gaat iemand zich vrijer voelen en kan de energie weer gaan stromen. Als je dit onderzoek bij jezelf doet, als lichaamswerker, kun je anderen weer verder op weg helpen.’

Tijdens de lesdagen is een docent-assistente aanwezig.

Veiligheid
De docente zorgt, samen met de groep, voor een veilige, respectvolle sfeer, waarin je jezelf kunt laten zien en onderzoeken. Er hoeft niets. Je mag te allen tijde je eigen grenzen (leren) aangeven.

Syllabus
Wordt uitgereikt tijdens de opleiding.

Oefensessies
Als je professioneel aan het werk wilt met deze massages/oefeningen dan is het aan te raden om tussen de lesdagen door in oefengroepjes of met proef-cliënten te oefenen.

Aanbevolen literatuur
Tantra een weg naar intimiteit en extase, van Margot Anand
Tantrische Liefde, van Margot Anand
Tantra het verlangen naar verbinding, van Jan den Boer
Tantra, spiritualiteit en seks, van Osho

Accreditatie
De opleiding Massage & Intimiteit van Holos is geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen, waardoor de lesdagen als nascholingsdagen meetellen. Geaccrediteerd door:

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT), één van de grootste beroepsverenigingen in Nederland op het gebied van natuurgeneeskunde. Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) die als beroepsvereniging met haar gekwalificeerde beroepsbeoefenaars tracht iets aan de Nederlandse gezondheidszorg toe te voegen, namelijk Natuurlijke Genees- en Behandelwijzen.

Certificaat
Na het volgen van de opleiding ontvang je een Holos diploma voor Massage & Intimiteit.

Studiebelastingsuren / ECs
De opleiding bestaat uit 54 contacturen, 140 studiebelastingsuren en 5 EC’s.

Samenstelling groep
De groep bestaat uit minimaal 12 deelnemers en maximaal 18 deelnemers.

We hebben er voor gekozen om in eerste instantie te starten met een groep voor uitsluitend vrouwen. Mocht je als man interesse hebben, stuur dan een mail aan info@holos.nl

Data
Blok 1 Blok 2 Blok 3
14 oktober 13 januari 24 februari
28 oktober 27 januari 10 maart
18 november 10 februari 24 maart

Nieuwe data!

Blok 1 Blok 2 Blok 3
12 mei 08 september 03 november
26 mei 29 september 24 november
30 juni 20 oktober 15 december

 

Plaats
De lestijden zijn van 10:15 uur tot 17:45 uur bij Het Holos Huis aan de Nachtegaalstraat 31 te Utrecht.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen per blok  € 475,-

Als je je in één keer inschrijft voor alle blokken (totaal 9 dagen) dan bedragen de kosten: € 1.375,-.

Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23INGB0005707862 t.n.v. Holos Academie voor Massagetherapie te Utrecht.

Inschrijven
Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust! 

Heleen Baas: 06-18511149
Heleenbaas@ziggo.nl

Als voorbereiding op de opleiding neemt de docente Heleen Baas telefonisch contact met je op zodra je je hebt aangemeld. In dat telefoongesprek bespreekt zij jouw leerbehoefte en intentie om aan de opleiding deel te nemen.

Na aanmelding ontvang je van Holos een ontvangstbevestiging. Zodra bekend is of er voldoende aanmeldingen zijn om de opleiding te starten, ontvang je van Holos een definitieve bevestiging inclusief een factuur.

Ik schrijf mij in voor Massage en Intimiteit

 Upload een pasfoto van jezelf

Hoe ben je met ons in contact gekomen?

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden