Maskermaker 2.0

Data: 

6 september 2022

Als begeleider proberen we vaak zicht te krijgen op waar de cliënt ‘vandaan komt’, wat zijn of haar ‘overlevingsstrategie’ is. Daarvoor gebruiken we termen als ‘script’, ‘karakterstijl’ of ‘persoonlijkheid’. Het mooie aan het model van de karakterstijlen (zoals dat in de loop van de geschiedenis achtereenvolgens is ontwikkeld door Wilhelm Reich en Alexander Lowen) is dat het een ontwikkelingsgericht model is. We ontwikkelen elementen van verschillende karakterstijlen doordat we als kind moeten overleven in een onvoldoende op ons afgestemde wereld. Zo ontwikkelt de gefragmenteerde – klassiek de schizoïde stijl genoemd – zich vanuit onvoldoende veiligheid in de eerste levensfase. Vanuit onvoldoende bedding en verbinding lijkt het alsof je alleen in de wereld staat en leer je jezelf daarin te handhaven. Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen conclusies getrokken over hoe het leven tegemoet te treden, wat zich uit in een of meerdere karakterstijlen. Iedere karakterstijl kent zowel specifieke kwaliteiten als valkuilen.

De uitspraak ‘Alle modellen zijn onjuist, maar sommige zijn bruikbaar’ van de statisticus George Box geeft aan dat de waarde van modellen vooral ligt in de praktische toepasbaarheid ervan. Voor het model van de karakterstijlen geldt dat evenzeer. De praktische toepasbaarheid waar deze opleiding Maskermaker 2.0 zich met name op focust is de dynamiek van de karakterstijlen, de specifieke kwaliteiten en valkuilen en hoe dit zichtbaar is in het lichaam door middel van specifieke spanningspatronen. Iedere stijl laat een specifiek spanningspatroon zien, onder andere in de adem. Door dit specifieke spanningspatroon te herkennen en er bewustzijn op te brengen, kan er ruimte komen voor ontspanning.

“In 2002 ontwikkelden Wibe Veenbaas en ik de training De Maskermaker, waarin ik al mijn kennis over de karakterstijlen inbracht, hetgeen we combineerden met een systemische benadering. Daaruit ontstond in 2004 het boek De Maskermaker, sindsdien een standaardwerk op dit gebied. In de jaren daarna ontwikkelde mijn visie op de karakterstijlen zich verder, vooral in de nuancering ervan. Tegenwoordig beschrijf ik binnen iedere karakterstijl vier verschillende posities. Tegelijkertijd ben ik de karakterstijlen nog meer gaan zien in hun intersubjectieve dynamiek. In verschillende situaties kunnen uiteenlopende elementen van mijn karakterstijlen geactiveerd worden. Zo ontstaat een meer dynamisch beeld; ik beweeg mij tussen verschillende karakterstijlen en verschillende aspecten daarvan. Deze benadering noem ik sinds een paar jaar Maskermaker 2.0.”  (Henne Arnolt)

Wat leer je?
In deze opleiding vertrekken we vanuit het model van de karakterstijlen, een model dat de lichamelijke uitdrukking en beleving van de cliënt betrekt in het werk. We doen dit vanuit het besef dat wat we bij de cliënt waarnemen voortdurend in beweging is en blijft. Het opmerken en volgen van deze beweging wordt daarbij een wezenlijk onderdeel van de begeleiding. Je leert over deze beweging en over de 4 posities binnen ieder van de karakterstijlen. Iedere positie vraagt van jou als begeleider net een ander accent in je benadering en je interventies. Daarnaast onderzoeken we wat er op dit gebied gebeurt in de relatie tussen begeleider en cliënt.

Voor wie?
Deze opleiding is zeer geschikt voor praktiserende (Holos) massagetherapeuten, haptotherapeuten en andere therapeuten op HBO-niveau die werken met het lichaam als totaal. Overige professionals, die in hun begeleiding aantoonbaar ervarings- en lichaamsgericht werken, zijn eveneens welkom.

Docent
Henne Arnolt Verschuren is opgeleid in gezinstherapie, lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en constellatiewerk. Samen met Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard schreef hij het standaardwerk ‘De Maskermaker’ over systemisch werk en karakterstijlen. Henne Arnolt is vader van 2 kinderen, een zoon en een dochter. Hij gaf 11 jaar leiding aan het instituut Bodymind Opleidingen. Sinds 10 jaar is Henne Arnolt tevens student van de Ridhwan school.

Literatuur
De Maskermaker, te bestellen bij Merlijn Boekhandel. Verder Is Henne Arnolt op dit moment bezig om het boek ‘De Maskermaker 2.0’. te schrijven. De nieuwste artikelen en inzichten zal hij direct met jullie delen. 

Accreditatie
De opleiding Maskermaker 2.0 & Bodywork is erkend als bij-en nascholing hbo door: Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT), Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Certificaat
Na deelname aan en succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je een certificaat Maskermaker 2.0 & Bodywork.

Eindopdracht
Als eindopdracht schrijf je een werkstuk waarin je je eigen karakterelementen onderzoekt.

Studiebelastingsuren
Aantal lesdagen: 8
De studiebelasting komt neer op gemiddeld 12 uur zelfstudie per lesdag naast de contacturen.

 Data 2021 & locatie

 • dinsdag 6 september 2022
 • dinsdag 4 oktober
 • dinsdag 1 november
 • dinsdag 29 november
 • dinsdag 20 december
 • dinsdag 17 januari 2023
 • dinsdag 14 februari
 • dinsdag 7 maart

De opleiding vindt plaats in Het Holos Huis aan de Nachtegaalstraat 31 te Utrecht. De lestijden zijn van 10:15 tot 17:15 uur.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 1.895,-. Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23INGB 00057 07862 t.n.v. Holos Academie voor Massagetherapie te Utrecht.

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 4 weken voor aanvang. 

De afgelopen jaren zijn alle opleidingen doorgegaan. Mocht in een enkel geval het minimum aantal deelnemers niet bereikt worden, dan ontvang je hier uiterlijk 4 weken voor aanvang bericht van.

Ik schrijf mij in voor Maskermaker 2.0

   Upload een pasfoto van jezelf

  Hoe ben je met ons in contact gekomen?

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaardenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen
  Ik begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn