Focusing Bodywork

Geschikt voor praktiserende (Holos) masseurs en massagetherapeuten, rebalancers en andere lichaamswerkers op HBO-niveau.

Data: 

21 september 2019

Over de opleiding

In het najaar biedt Holos een programma Focusing aan dat specifiek gericht is op lichaamswerkers. Het heeft de erkenning van het internationale traject level 1 t/m 4 en onderscheidt zich van de algemene focuscursussen door directe uitwisseling met vakgenoten en het leren toepassen van de nieuw verworven vaardigheden in het eigen lichaamswerk. De opleiding wordt gegeven door twee focustrainers, die ruime ervaring hebben in het begeleiden van focussessies; het overdragen van de methode en het toepassen van Focusing binnen lichaamsgerichte behandelingen. De docenten zijn vertrouwd met Focusing in combinatie met aanraken, masseren, ademen en bewegen. De interactie met vakgenoten en de feedback van de docenten zullen naar verwachting jouw deskundigheid bevorderen.

In deze 10-daagse opleiding leren deelnemers Focusing volgens de werkwijze van de grondlegger Eugene Gendlin. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter dat ondersteund wordt door een theoretisch kader.

Wat is Focusing?

Focusing is een proces van innerlijk luisteren naar wat je lijf je aanreikt met betrekking tot een vraag, keuze, onopgeloste kwestie, patroon, onbestemd gevoel, thema etc. Door zonder oordeel en zonder een richting te geven bij een lichamelijk ervaren gevoel (Felt Sense) te zijn, kunnen geïsoleerde delen weer integreren en de oorspronkelijke groeirichting (Living Forward-energy) worden hervonden. Focusing is een holistische benaderingswijze. De methode is voortgekomen als experiëntiële vorm vanuit de cliëntgerichte (Rogeriaanse) benadering.

“Het lichaam heeft zelf een genezende kracht en slaat niet gewoonweg alleen maar oude gegevens op. Het gaat altijd om een bepaalde manier van leven, die op de een of andere manier onderbroken is. Het lichaam wil voortdurend deze oorspronkelijke manier van leven terugvinden. En als je dat een beetje de kans geeft, gebeurt dat ook. Dat is waar we werkelijk naar op zoek zijn: de energie en de manier van leven die er de hele tijd hadden moeten zijn, en niet de oorzaken waardoor het is blijven steken.” Eugene Gendlin

Waarin onderscheidend?

Waar bewustzijn en aanraken hand in hand gaan, verdiepen veranderingsprocessen. Focusing werkt precies op deze laag. Het bevordert het opbouwen van een relatie met wat zich via het lichaam aandient, door een nauwkeurig afgestemde aanwezigheid. Het erkent de complexiteit van meerdere gevoelens die elkaar in de greep kunnen houden. Bijvoorbeeld een spontaan levendig deel, met een deel dat het in toom wil houden, en een deel met frustratie met als gevolg dat iemand geblokkeerd raakt. In het focusproces is de begeleider erop gericht de cliënt te leren om ‘bij’ de gevoelservaring te zijn zonder er mee geïdentificeerd te raken of er van weg te gaan. Hij wordt daarmee de ‘regisseur’ van zijn innerlijke wereld en dat vergroot zijn zelfvertrouwen en autonomie. Naast het opbouwen van een relatie is de perspectiefwisseling kenmerkend voor Focusing: ruimte geven aan hoe ‘iets’ van binnen voelt.

Visie

In het begeleiden van bewustwordingsprocessen zijn we niet gericht op verandering. De basishouding van ‘aanwezig zijn’ in plaats van ‘werken aan’ kan echter op gespannen voet staan met de hulpvraag van de cliënt, die zich tot jou gewend heeft om van zijn pijn, verdriet, angst of onverklaarde klachten af te komen. In deze opleiding leer je ook bij jezelf te herkennen en erkennen wat er in jou gebeurt om van daaruit ruimte en contact te maken met jezelf en met je cliënt. Focusing is een introspectieve manier van in- en uitzoomen bij innerlijke ervaringen. Deze opleiding is van betekenis voor je eigen ontwikkeling, binnen intervisie of geïntegreerd in je behandelingen.

Leerdoelen

Na het volgen van de opleiding kan je:

^
zelf focussen aan de hand van de stappen van het focusproces;
^
het focusproces van de ander begeleiden;
^
herkennen waar het focusproces stokt en interventies aanbieden, die het proces weer op gang brengen zonder dat er een gesprek ontstaat tussen begeleider en cliënt;
^
innerlijk kritische processen en innerlijke kindprocessen herkennen en begeleiden;
^
innerlijke blokkades herkennen en helpen ontwarren;
^
Focusing integreren in de eigen werkwijze.

Werkwijze

Focus-oefensessies vormen de basis van de opleiding; zowel tijdens als buiten de lesdagen en door uitwisseling met andere deelnemers. Demonstratie-sessies maken het focusproces inzichtelijk. We gebruiken de begrippen en het model van Eugene Gendlin om theorie en praktijk te verbinden. De focusingmanuels van Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin worden als naslag gebruikt vanwege de praktische focustaal. Deelnemers kunnen casuïstiek inbrengen en verkennen gedurende de opleiding de integratie van Focusing binnen hun eigen werkwijze.

Voor wie?

Geschikt voor praktiserende (Holos)masseurs en massagetherapeuten, rebalancers en andere lichaamswerkers op HBO-niveau. Overige professionals, die in hun begeleiding aantoonbaar ervarings- en lichaamsgericht werken, zijn eveneens welkom.

Mocht je nog niet bekend zijn met Focusing of je hebt behoefte aan meer informatie dan kan je dit vermelden in het aanmeldformulier. Of neem contact op met het secretariaat. Docent Esther Wijs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Docenten

Esther Wijs is praktiserend Holos massagetherapeut, gecertificeerd Focusingtrainer. Ze is docent bij Holos Academie en verzorgt focustraining aan particulieren, professionals en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Esther volgde training bij Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin om te specialiseren in focusing met een kluwe; als kritische en kwetsbare delen het roer overnemen. Haar passie ligt bij de vriendelijke en respectvolle manier van focusbegeleiding bij dergelijk moeilijke gevoelens. De opleiding wordt gegeven door Esther en zij wordt geassisteerd door Willem van der Plas. Willem is praktiserend Rebalancer® en Counselor. Zij hebben beiden ruim ervaring met het toepassen van Focusing binnen lichaamsgerichte behandelingen.

Accreditatie

De opleiding staat gelijk aan het internationaal erkende niveau: Focusing level 1 t/m 4. De opleiding wordt afgesloten met een transcript van een focus-sesssie en een reflectieverslag. Na afloop van deze opleiding ontvang je een diploma als Focusing Bodywork. De opleiding Focusing van Holos is geaccrediteerd door de verschillende beroepsverenigingen, waardoor de lesdagen als nascholingsdagen meetellen.

Geaccrediteerd door: SNRO, Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT), Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en Vereniging voor Haptotherapeuten.

Aantal lesdagen: 10
Aantal contacturen: 177
Totaal EC’s: 6,3

Datum en plaats

Lesdagen zijn op zaterdag: 

21 september 2019
5 oktober
2 november
30 november
11 januari 2020
8 februari
7 maart
4 april
9 mei
30 mei 

De lestijden zijn van 10:15 uur tot 17:00 uur bij Holos Academie voor massagetherapie aan de Nachtegaalstraat 31 te Utrecht.

Literatuur en syllabus

Tijdens de lessen wordt lesmateriaal uitgereikt. De kosten hiervoor zijn bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte literatuur bestaat uit een tweetal handleidingen Focusing deel 1 en 2. Deze worden door Holos Academie besteld en de eerste lesdag uitgereikt.

Kosten en betaling Het lesgeld bedraagt € 1.475,- per persoon. Het lesgeld dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 INGB 0005707862 t.n.v. Holos Academie voor Massagetherapie te Utrecht. Na je inschrijving ontvang je van Holos Academie een ontvangstbevestiging.

Zodra bekend is of er voldoende aanmeldingen zijn om de opleiding te starten, ontvang je een definitieve bevestiging en een factuur.

Ik schrijf mij in voor Focusing Bodywork

 Upload een pasfoto van jezelf

Hoe ben je met ons in contact gekomen?

Ik ga akkoord met de algemene voorwaardenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen