Focusing Bodywork

Geschikt voor praktiserende (Holos) masseurs en massagetherapeuten, rebalancers en andere lichaamswerkers op HBO-niveau.

Data: 

FOCUSING BODYWORK

De opleiding Focusing Bodywork is speciaal ontwikkeld voor lichaamsgericht- en ervaringsgerichte therapeuten en heeft een officiële erkenning. In het traject is ruimschoots tijd en aandacht om jouw deskundigheid te bevorderen. De groep bestaat uit 6 deelnemers. Met het certificaat Focusing Bodywork-practitioner kun je als zodanig lid worden van de Stichting Focusing en je praktijk vermelden op de website.

 

“Het lichaam heeft zelf een genezende kracht en slaat niet gewoonweg alleen maar oude gegevens op. Het gaat altijd om een bepaalde manier van leven, die op de een of andere manier onderbroken is. Het lichaam wil voortdurend deze oorspronkelijke manier van leven terugvinden. En als je dat een beetje de kans geeft, gebeurt dat ook. Dat is waar we werkelijk naar op zoek zijn: de energie en de manier van leven die er de hele tijd hadden moeten zijn, en niet de oorzaken waardoor het is blijven steken.” Eugene Gendlin

Focusing is een holistische benadering die je leert omgaan met wat er in je leeft op de laag waar het stil wordt vanbinnen. Verstillen en, met open aandacht, nagaan hoe een probleem of situatie resoneert in je lichaam. Het kan gaan om een onopgeloste kwestie, een keuzevraag, een onbestemd gevoel, een dwingend patroon etc. Wanneer je op deze vriendelijke en respectvolle wijze jezelf gezelschap houdt, geef je ruimte aan de innerlijke groei waar Eugene Gendlin in bovenstaande quote aan refereert. Hij noemt dit de “living forward energy”. Alles krijgt bestaansrecht.

Focusing en aanraken

Aanraken bevordert het proces van naar binnen keren en Focusing leert op een vriendelijke manier een innerlijke relatie aan te gaan met wat er in ons leeft. Focusing in combinatie met aanraken bevordert de relatie tussen de persoon en zijn beleving via het lichaam. In alle gevallen kan een mens alleen maar contact maken en inzoomen op iets wat er innerlijk leeft door aanwezig te zijn. Voor veel van je cliënten zal Focusing geen natuurlijke leefwijze zijn. Stapsgewijs leer je hen vaardigheden die Focusing mogelijk maken. De afstemming in de begeleiding om wel/niet aan te raken en in welke fase van het proces luistert zeer nauw. Je krijgt handreikingen t.a.v. non-verbale signalen. We doen oefeningen die lichaamsbewustzijn bevorderen. En je leert overgangen te vinden vanuit een gesprek naar focussende begeleiding. Ervaringen die je opdoet in je eigen praktijk koppel je terug tijdens de lesdag.

Eigen ontwikkeling

In deze werkwijze staat de subjectieve beleving van de cliënt centraal. Dit maakt Focusing bij uitstek geschikt als behandelmethode voor professionals die lichaamsgericht en/of ervaringsgericht werken. We kunnen niet sneller dan het langzaamste proces. Focusing is een niet- sturende persoonsgerichte benadering. Je leert het proces van de cliënt te volgen en alleen bevorderende interventies toe te passen of een suggestie aan te bieden wanneer het proces stokt. Deze vorm van begeleiden kan spanning teweeg brengen in jezelf en in relatie tot de hulpvraag van de cliënt. In de opleiding wordt aandacht besteed aan deze kritische beroepssituaties en therapeutische valkuilen. De scholing draagt hiermee ook bij aan je verder te ontwikkelen als therapeut. 

Juist als (Holos) masseurs en therapeuten krijgen we te maken met wat er omgaat in de binnenwereld van onze cliënt. Focusing is luisteren en voelen binnen in het lijf dat wat wij als masseurs en therapeuten van buiten aanraken. Dit zo te beluisteren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat wat van binnenuit opkomt kan soms als intens of zwaar worden ervaren, waardoor we er makkelijk mee samenvallen of het niet willen voelen. Of het gevoel is juist vaag en wordt afgedaan als onbelangrijk. Begeleiding met Focusing helpt het scheppen van een veilige ruimte, om te verhouden en te verkennen.

D. Gaustad

Programma

De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter  dat ondersteund wordt door een theoretisch kader. De geleerde vaardigheden kunnen direct worden toegepast in de praktijk.

In de lesdagen worden praktische oefeningen aangereikt om Focusing toegankelijk te maken voor een niet geoefend focusser (cliënt) en interventies om te reageren op de innerlijke dialoog in de begeleiding van (complexe) processen.

Onderwerpen:

 • Introductie en herkomst van Focusing
 • Het opbouwen van een innerlijke relatie; persoon en Felt Sense.
 • Overeenkomsten en verschillen met Mindfulness en andere vormen van zelfonderzoek.
 • De kracht van compassie; tools ter bevordering van onvoorwaardelijk luisteren.
 • Bevorderen van lichaamsbewustzijn met en zonder aanraken.
 • Het inhoudsvrije ik; uitleg en oefening over de functionaliteit van cognitie (concepten en schema’s) in ons dagelijks leven en de belemmering ervan in een Focusing-proces.
 • Hardnekkige patronen ontrafeld; innerlijk kritische processen en kwetsbare (kind) delen.
 • Verfijnen in begeleiding; leren door kennis en ervaring wat adequate interventies zijn.
 • Toepassing in een breed kader, Focusing in relatie tot een breed domein van lichamelijke- en psychische klachten en hulpvragen in de praktijk.
 • Hindernissen in het Focusingproces herkennen en begeleiden
 • Therapeutische relatie en Focusing; hulpbronnen en valkuilen
 • Verbinding met eigen werkvorm, inbreng casuïstiek en beroepskritische situaties
 • Internationale ontwikkelingen, netwerken, onderzoek en vervolgmogelijkheden.

Werkwijze

De kleine opleidingsgroep maakt het mogelijk feedback te krijgen van de docent en van elkaar in de oefensessies. Demonstraties en video-opnamen maken het focusproces inzichtelijk. We gebruiken de begrippen en het model van Eugene Gendlin om theorie en praktijk te verbinden. De Focusingmanuels van Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin worden als naslag gebruikt vanwege de praktische focustaal. Deelnemers kunnen casuïstiek inbrengen en verkennen gedurende de opleiding de integratie van Focusing binnen hun eigen werkwijze. Op de 1e lesdag wordt een studiehandleiding uitgereikt die het leerproces en de werkwijze verder beschrijft. De opleiding wordt, verspreid over het jaar, afgesloten met een thuistentamen, een uitgewerkt transcript van een sessie en reflectieverslag.

Voor wie?

Geschikt voor praktiserende (Holos)masseurs en massagetherapeuten, Haptotherapeuten en andere lichaamswerkers op HBO-niveau. Overige professionals, die in hun begeleiding aantoonbaar ervarings- en lichaamsgericht werken, zijn eveneens welkom.

Voor Holos massagetherapeuten die 2 tot 4 lesdagen Focusing volgden in het derde jaar blijken de eerste twee lesdagen van deze opleiding geen overbodige opfrisser. De oefensessies sluiten altijd aan bij waar je zelf bent.

Mocht je nog niet bekend zijn met Focusing of je hebt behoefte aan meer informatie dan kan je dit vermelden in het aanmeldformulier. Of neem contact op met het secretariaat. Docent Esther Wijs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met jou op. Het is ook mogelijk dat zij je in contact brengt met deelnemers uit een voorgaande groep om ervaringen te delen.

Docent

Esther Wijs is docent bij Holos Academie, praktiserend lichaamsgericht therapeut en gecertificeerd als trainer en begeleider door The Focusing Institute. Tot 2017 was zij werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als trainer begeleider. Na haar Focusopleiding in Nederland volgde zij trainingen bij Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin om te specialiseren in Focusing met een kluwe; als kritische en kwetsbare delen het roer overnemen. Haar passie ligt bij de vriendelijke en respectvolle manier van focusbegeleiding bij dergelijk moeilijke gevoelens.

In het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg (editie 1/2021) staat een interview met Esther Wijs waarin haar passie over deze ‘werkvorm’. Lees hier het interview.

Accreditatie

De opleiding Focusing van Holos is geaccrediteerd als bij-en nascholing hbo door: KTNO, Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT), Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH).

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvang je een officieel certificaat Focusing Bodywork-practitioner en kun je als zodanig lid worden van de stichting Focusing en je praktijk vermelden op de website. Met het certificaat wat overeenstemt met niveau 4 volgens The International Focusing Institute NY heb je tevens toegang tot diverse vervolgtrainingen en thematische workshops op het gebied van Focusing.

Ik heb deze opleiding gekozen om mijn therapeutische vaardigheden te vergroten. Het is een waardevolle aanvulling op mijn werk als massagetherapeut. Esther heeft veel kennis van Focusing en het is mooi om te zien hoe het is geïntegreerd in haar manier van doen. Ze is enorm betrokken bij de groep, zorgt voor een goede sfeer en is heel authentiek.

Carolien

Studiebelasting

Aantal lesdagen: 10
Online (individuele) contactmomenten
De studiebelasting komt neer op gemiddeld 20 uur zelfstudie per lesdag naast de contacturen.
Totaal EC’s: 8,7

Datum en plaats
De lestijden zijn van 10:30 uur tot 16:30 uur in Het Holos Huis voor massagetherapie aan de Nachtegaalstraat 31 te Utrecht.

Literatuur en syllabus
Tijdens de eerste lesdag worden de handleidingen Focusing deel 1 en 2 uitgereikt. Daarnaast dien je ook nog een aantal boeken en artikelen te bestuderen. Meer informatie over welke boeken en de kosten ontvang je tijdens de eerste les.

Inschrijving
Als voorbereiding op de training neemt de docente Esther Wijs telefonisch contact met je op zodra je je hebt aangemeld. In dat telefoongesprek wordt gekeken in hoeverre jouw leerbehoefte, intenties en verwachtingen overeenstemmen met het aanbod en de intentie van de opleiding. Als tijdens het gesprek blijkt dat de opleiding voor jou op dit moment niet passend is, dan kun je kosteloos annuleren.

Mocht je nog vragen, neem gerust contact op!
Contact leggen in de zomervakantie bij voorkeur per mail: [email protected]

Esther Wijs:
[email protected]
0113 – 232585, mobiel 06-42380603

De begeleider in mij heeft vooral veel geleerd door zelf veel te focussen. Dat vormde mijn vaardigheden meer dan ik had verwacht, naast de aandacht voor de begeleider/therapeut in mij. Het is een enorme verrijking en verdieping van mijn vaardigheden en ervaring na de module Focusing die ik volgde in de opleiding Holos massagetherapie. Ik voel me nu echt toegerust en ervaren om te werken met de dynamiek van innerlijke critici en innerlijk kind.

H. Meijers

Datum en plaats

Zodra er weer nieuwe data gepland worden komen ze hier te staan.

Groep 6
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6
Les 7
Les 8
Les 9
Les 10

 

 

Kosten en betaling

Het lesgeld bedraagt € 1.895,- per persoon. Het lesgeld dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 INGB 000 570 7862 t.n.v. Holos Academie voor Massagetherapie te Utrecht. 

Na je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Verdere praktische informatie en de factuur ontvang je uiterlijk 3 weken voor aanvang. 

Zodra bekend is of er voldoende aanmeldingen zijn om de opleiding te starten, ontvang je een definitieve bevestiging en een factuur.

Ik schrijf mij in voor Focusing Bodywork

 

  Upload een pasfoto van jezelf

  Ik schrijf mij in voor:

  Hoe ben je met onze opleiding contact gekomen?

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaardenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingenIk ga akkoord met de algemene voorwaarden voor kortdurende opleidingen
  Ik begrijp dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn