Ritmische massage van de buik

Data: 

Wat houdt ritmische massage van de buik in?

Ritmische massage is een wezenlijk andere massage dan de Klassieke of Haptische. De massage heeft bij alle handelingen de Lemniscaat of cirkelvormen als uitgangspunt. Het ritme ontstaat wanneer in de beweging tevens een verdichting en vervolgens een verruiming wordt aangevoerd. Vergelijkbaar met de werking van de longen bij de ademhaling en het hart bij de hartslag. Hierdoor ontstaat een ritme tussen masseur en cliënt en tussen de cliënt en hemzelf. De cliënt wordt uitgenodigd zichzelf in zijn ritme te ontmoeten en te ervaren waar dit wel of niet voelbaar is. Een plek waar vooral verdichting en stagnatie voelbaar kan zijn is het buikgebied. In deze massage is er bijzondere aandacht voor de dikke darm.

De massage is vooral bekend binnen de antroposofische fysiotherapie.

Wat ga je doen

De ritmische massage zal worden voorgedaan, waarna in tweetallen zal worden geoefend. Voorafgaand wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van de ritmische massage en het waarom van de lemniscaat- en cirkelbeweging. Van de massage wordt een beschrijving ter beschikking gesteld.

Waarom interessant

De Lemniscaat als symbool staat voor integratie van het stoffelijke en het niet stoffelijke.
De ritmische massage heeft als uitgangspunt de uitnodiging het levensritme te ervaren en sluit daarmee aan bij de Holos visie. Ervaren wat er op dit moment speelt in het lichaam.
Voor de (Holos) masseur vormt de massage een aanvulling op de klassieke en haptische massagevormen. Voor de (Holos) massagetherapeut vormt de massage een aanvullende techniek bij de ondersteuning van de cliënt in zijn proces. De massage kan als zelfstandige massage worden gegeven of als inleiding op een verdere behandeling.

Wat leer je

Na de masterclass
* heb je inzicht in de achtergrond van de ritmische massage;
* kan je in correcte volgorde de ritmische massage van de buik uitvoeren;
* beheers je de massage-grepen behorende bij de ritmische massage van de buik.

Voor wie?

Masseurs en massagetherapeuten

Docent

Dirk Broekstra

Datum en plaats

Datum wordt binnenkort bekend gemaakt

Van 10:15 tot 17:15 bij Holos Academie, Nachtegaalstraat 31 te Utrecht 

Kosten en betaling
De kosten bedragen € 115,- per persoon.

Het bedrag dient voor aanvang van de masterclass te zijn overgemaakt op IBAN NL23 INGB 000570 7862 ten name van Holos Academie voor massagetherapie te Utrecht.

Na jouw aanmelding ontvang je van Holos een ontvangstbevestiging. Zodra bekend is of er voldoende aanmeldingen zijn om deze masterclass door te laten gaan, ontvang je van Holos een definitieve bevestiging en een betaalverzoek. Wij streven ernaar je uiterlijk 3 weken voor aanvang te hebben bericht. 

Ik schrijf mij in voor Ritmische massage van de buik

 
Hoe ben je met ons in contact gekomen?

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden