Focusing Bodywork

Geschikt voor praktiserende (Holos) masseurs en massagetherapeuten, rebalancers en andere lichaamswerkers op HBO-niveau

Data: 

11 september 2021

Over de training

Ook in 2020 biedt Holos een programma Focusing aan dat specifiek gericht is op lichaamswerkers. Het heeft de erkenning van het internationale traject level 1 t/m 4 en onderscheidt zich van de algemene focuscursussen door directe uitwisseling met vakgenoten en het leren toepassen van de nieuw verworven vaardigheden in het eigen lichaamswerk. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de opleiding gegeven door een of twee focustrainers, die ruime ervaring hebben in het begeleiden van focussessies; het overdragen van de methode en het toepassen van Focusing binnen lichaamsgerichte behandelingen. De docenten zijn vertrouwd met Focusing in combinatie met aanraken, masseren, ademen en bewegen. De interactie met vakgenoten en de feedback van de docenten zullen naar verwachting jouw deskundigheid bevorderen.

In deze 10-daagse training leren deelnemers Focusing volgens de werkwijze van de grondlegger Eugene Gendlin. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter dat ondersteund wordt door een theoretisch kader.

Wat is Focusing?

Focusing is een proces van innerlijk luisteren naar wat je lijf je aanreikt met betrekking tot een vraag, keuze, onopgeloste kwestie, patroon, onbestemd gevoel, thema etc. Door zonder oordeel en zonder een richting te geven bij een lichamelijk ervaren gevoel (Felt Sense) te zijn, kunnen geïsoleerde delen weer integreren en de oorspronkelijke groeirichting (Living Forward-energy) worden hervonden. Focusing is een holistische benaderingswijze. De methode is voortgekomen als experiëntiële vorm vanuit de cliëntgerichte (Rogeriaanse) benadering.

“Het lichaam heeft zelf een genezende kracht en slaat niet gewoonweg alleen maar oude gegevens op. Het gaat altijd om een bepaalde manier van leven, die op de een of andere manier onderbroken is. Het lichaam wil voortdurend deze oorspronkelijke manier van leven terugvinden. En als je dat een beetje de kans geeft, gebeurt dat ook. Dat is waar we werkelijk naar op zoek zijn: de energie en de manier van leven die er de hele tijd hadden moeten zijn, en niet de oorzaken waardoor het is blijven steken.” Eugene Gendlin

Waarin onderscheidend?

Waar bewustzijn en aanraken hand in hand gaan, verdiepen veranderingsprocessen. Focusing werkt precies op deze laag. Het bevordert het opbouwen van een relatie met wat zich via het lichaam aandient, door een nauwkeurig afgestemde aanwezigheid. Het erkent de complexiteit van meerdere gevoelens die elkaar in de greep kunnen houden. Bijvoorbeeld een spontaan levendig deel, met een deel dat het in toom wil houden, en een deel met frustratie met als gevolg dat iemand geblokkeerd raakt. In het focusproces is de begeleider erop gericht de cliënt te leren om ‘bij’ de gevoelservaring te zijn zonder er mee geïdentificeerd te raken of er van weg te gaan. Hij wordt daarmee de ‘regisseur’ van zijn innerlijke wereld en dat vergroot zijn zelfvertrouwen en autonomie. Naast het opbouwen van een relatie is de perspectiefwisseling kenmerkend voor Focusing: ruimte geven aan hoe ‘iets’ van binnen voelt.

Visie

In het begeleiden van bewustwordingsprocessen zijn we niet gericht op verandering. De basishouding van ‘aanwezig zijn’ in plaats van ‘werken aan’ kan echter op gespannen voet staan met de hulpvraag van de cliënt, die zich tot jou gewend heeft om van zijn pijn, verdriet, angst of onverklaarde klachten af te komen. In deze opleiding leer je ook bij jezelf te herkennen en erkennen wat er in jou gebeurt om van daaruit ruimte en contact te maken met jezelf en met je cliënt. Focusing is een introspectieve manier van in- en uitzoomen bij innerlijke ervaringen. Deze nascholing is van betekenis voor je eigen ontwikkeling, binnen intervisie of geïntegreerd in je behandelingen.

Leerdoelen

Na het volgen van de training kan je:

  • zelf focussen aan de hand van de stappen van het focusproces;
  • het focusproces van de ander begeleiden;
  • herkennen waar het focusproces stokt en interventies aanbieden, die het proces weer op gang brengen zonder dat er een gesprek ontstaat tussen begeleider en cliënt;
  • innerlijk kritische processen en innerlijke kindprocessen herkennen en begeleiden;
  • innerlijke blokkades herkennen en helpen ontwarren;
  • Focusing integreren in de eigen werkwijze.

Werkwijze

Focus-oefensessies vormen de basis van de opleiding; zowel tijdens als buiten de lesdagen en door uitwisseling met andere deelnemers. Demonstratie-sessies maken het focusproces inzichtelijk. We gebruiken de begrippen en het model van Eugene Gendlin om theorie en praktijk te verbinden. De focusingmanuels van Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin worden als naslag gebruikt vanwege de praktische focustaal. Deelnemers kunnen casuïstiek inbrengen en verkennen gedurende de opleiding de integratie van Focusing binnen hun eigen werkwijze.

Voor wie?

Geschikt voor praktiserende (Holos)masseurs en massagetherapeuten, rebalancers en andere lichaamswerkers op HBO-niveau. Overige professionals, die in hun begeleiding aantoonbaar ervarings- en lichaamsgericht werken, zijn eveneens welkom.

Mocht je nog niet bekend zijn met Focusing of je hebt behoefte aan meer informatie dan kan je dit vermelden in het aanmeldformulier. Of neem contact op met het secretariaat. Docent Esther Wijs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Docenten

Esther Wijs is praktiserend Holos massagetherapeut, gecertificeerd Focusingtrainer. Ze is docent bij Holos Academie en verzorgt focustraining aan particulieren, professionals en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Esther volgde training bij Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin om te specialiseren in focusing met een kluwe; als kritische en kwetsbare delen het roer overnemen. Haar passie ligt bij de vriendelijke en respectvolle manier van focusbegeleiding bij dergelijk moeilijke gevoelens. De opleiding wordt gegeven door Esther en zij wordt geassisteerd door Willem van der Plas. Willem is praktiserend Rebalancer® en Counselor. Zij hebben beiden ruim ervaring met het toepassen van Focusing binnen lichaamsgerichte behandelingen.

Accreditatie

De training staat gelijk aan het internationaal erkende niveau Focusing level 1 t/m 4. Deze wordt afgesloten met een kennistoets en een transcript van een focussesssie inclusief reflectieverslag. Na afloop ontvang je het diploma Focusing Bodywork. Aangezien deze nascholing is geaccrediteerd door de SNRO en wordt erkend door verschillende beroepsverenigingen, tellen de lesdagen mee als nascholingsdagen.

Geaccrediteerd door: SNRO, Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT), Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH).

Aantal lesdagen: 10
Aantal contacturen: 60
Totaal EC’s: 8,7

Datum en plaats

De lesdagen zijn:

 

Lesdag 1 11 september 2021
Lesdag 2 2 oktober 2021
Lesdag 3 30 oktober 2021
Lesdag 4 27 november 2021
Lesdag 5 18 december 2021
Lesdag 6 8 januari 2022
Lesdag 7 5 februari 2022
Lesdag 8 19 maart 2022
Lesdag 9 30 april 2022
Lesdag 10 4 juni 2022

De lestijden zijn van 10:15 uur tot 17:00 uur in Het Holos Huis voor massagetherapie aan de Nachtegaalstraat 31 te Utrecht.

Literatuur en syllabus

Tijdens de eerste lesdag worden de handleidingen Focusing deel 1 en 2 uitgereikt. Daarnaast dien je ook nog een aantal boeken en artikelen te bestuderen. Meer informatie over welke boeken en de kosten ontvang je tijdens de eerste les. 

Inschrijving

Mocht je nog vragen hebben bel of mail gerust!
Esther Wijs: 0113 – 232585
essenza2009@live.nl

Als voorbereiding op de training neemt de docente Esther Wijs telefonisch contact met je op zodra je je hebt aangemeld. In dat telefoongesprek wordt gekeken in hoeverre jouw leerbehoefte, intenties en verwachtingen overeenstemmen met het aanbod en de intentie van de opleiding.

Kosten en betaling

Het lesgeld bedraagt € 1.595,- per persoon. Het lesgeld dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL23 INGB 000 570 7862 t.n.v. Holos Academie voor Massagetherapie te Utrecht. Na je inschrijving ontvang je van Holos Academie een ontvangstbevestiging.

Zodra bekend is of er voldoende aanmeldingen zijn om de opleiding te starten, ontvang je een definitieve bevestiging en een factuur.

Ik schrijf mij in voor Focusing Bodywork

 
Hoe ben je met ons in contact gekomen?

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden